Da ste zdravo, da ste zdravo!
Dušu dajem za Vas i srce mi je uz Vas.
Učeni gospodine, moj sine,
Nek ti je, dragi moj, Bog na pomoći!
Neka cvatu ruže Tvoje znanosti!
Neka Ti se pojača ljubav prema pobožnosti!
Da sretno dođeš do svakog cilja,
Misli se dan i noć šejh Sirri.
Pismo koje si mi pisao,
Poput vrta lala i tulipana
Došlo je do ruke Tvoga dobroželitelja, siromaha,
Pa mu je sadržaj ovaj bijednik shvatio.
Tužiš se na gomilu ništarija,
To je sadržaj Tvoga pisma.
Pusti uho i slušaj moj savjet:
Budi oprezan i ne dopusti da se neprijatelj osili.
(Slušaj) šta muftija reda na ovo odgovara,
I na koji način daje svoju odluku:
Njegov je odgovor ovo (a Bog najbolje zna):
Ubij neman, pa da se spasiš,
To jest, sabljom pobornika ubij strast,
Uništi neprijatelja, to je razum svemira
Moći ćeš se snaći u svakoj prilici.
Ako se Ti ovog posla mašiš,
Siguran sam da ćeš uspjeti.
Tvoj zao duh će postati siguran vjernik.
I Ti ćeš u svakom nastojanju uspjeti.
Tvojim bićem će kolati islamske zasade,
I tada će ga svako poštovati i cijeniti.
Nama je neminovna potreba da se uvijek
Nalazimo u Božijoj blizini.
Mi se svakako trebamo lišiti tijela,
Pa da onda mognemo shvatiti pravu tajnu.
Ti mnogo griješiš govoreći “ti”, “ja”,
S tim pojmovima nastoj raskinuti svaku vezu.
Kad iz srca izagnaš sve osim Boga,
Te si tada iz ništavila postao.
Ako nastojanjem dopreš do ovog stepena,
Tvoje će biće postati svetištem svih ljudi.
Ti ćeš tako postati mjestom hodočašća,
Postat ćeš Kaba, divno utočište.
Ti samo nastavi put prema cilju.
Malo ih je ušlo u ovu tajnu,
Samo su rijetki zaimali ovaj biser.
Čije biće bude obdareno sposobnošću,
Njegova je vrijednost i savršenstvo.
Ovaj put se zadovoljavam ovim,
A Ti ovaj Sirrijin savjet usvoji.
Saslušaj ovaj savjet srčanim uhom,
A ovog siromaha ne zaboravi svojim blagoslovom.