”Razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i Srbiji, s naglaskom na aktuelnu kampanju govora mržnje usmjerenu protiv Bošnjaka u obje države, a koja je u znaku glorificiranja ratnih zločina i zločinaca“, navedeno je u saopćenju Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Rečeno je kako je posebna pažnja posvećena ”incidentu, u kojem su rukovodioci i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije iznijeli prijetnje prema Bošnjacima Novog Pazara i Sjenice”.

Džaferović je istakao da se u ovakvim slučajevima mora poduzimati brza i efikasna akcija države Srbije kako bi se vinovnici incidenata priveli pravdi i adekvatno sankcionirali.

Navedeno je da su Bošnjaci Sandžaka i Bošnjaci Bosne i Hercegovine dio jedinstvenog nacionalnog korpusa, te da trebaju jačati i razvijati svoju saradnju, poštujući suverenitet i teritorijalni integritet država u kojima žive.

Pored predsjednice BNV-a, delegaciju su činili dr. Fuad Baćićanin, potpredsjednik Vijeća, Fahrudin Mavrić, predsjednik Izvršnog odbora Vijeća, Elvir Eminbegović, potpredsjednik Izvršnog odbora, Selma Kučević, poslanica u Skupštini Republike Srbije i članica Vijeća, Salih Hot, predsjednik Općine Tutin i član Vijeća, zatim članovi Izvršnog odbora Vijeća dr. Nadir Dacić i Minela Kalender, te sekretar Vijeća Mirza Hajdinović.