“BH Telecom” je tehnološki i telekomunikacijski lider na tržištu Bosne i Hercegovine, kompanija koja je u vlasništvu Vlade Federacije BiH i koja ima izvrsne finansijske i poslovne rezultate, posebno u ovoj godini. No ova kompanija za društvo i državu mnogo je više od toga. S generalnim direktorom kompanije Sedinom Kahrimanom razgovarali smo o tome, ali i onome što nam nosi budućnost.

STAV: Kako Vi vidite ulogu “BH Telecoma” u bosanskohercegovačkom društvu, šta je “BH Telecom” za Bosnu i Hercegovinu?

KAHRIMAN: Kompanija smo koja, kroz proces transformacije od tradicionalnog provajdera u digital servis provajdera, postaje savremena digitalna kompanija koja slijedi sve svjetske trendove u ICT industriji i koja je spremna biti jedan od ključnih igrača u procesu digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini, čak bih rekao i predvodnik digitalne transformacije. Uloga “BH Telecoma” u društvu, iz moje perspektive, trebalo bi da podrazumijeva snažnu i stabilnu kompaniju u koju korisnici imaju povjerenje, koja kontinuirano radi na implementaciji novih usluga i servisa i koja je, između ostalog, prepoznata i kao društveno najodgovornija kompanija u Bosni i Hercegovini.

“BH Telecom” godinama, u okviru svojih temeljnih vrijednosti, osim posvećenosti korisniku i kvalitete usluga, radne etike i saradnje s partnerima, nosi jedan bitan segment društvene odgovornosti.

Kroz višemilionske donacije koje “BH Telecom” isplaćuje, višemilionske reklamno-sponzorske ugovore koji se odnose na sportske organizacije od sportskih saveza BiH do malih lokalnih sportskih klubova, te reklamno-promotivnu saradnju s brojnim bh. udruženjima koja baštine kulturu i posvećenost obrazovanju i humanitarnom radu, “BH Telecom” je, siguran sam, bez premca u pogledu filantropije i društvene odgovornosti.

Tržište telekomunikacijskih usluga u Bosni i Hercegovini je davno liberalizirano, ono je takvo da su potrebe krajnjeg korisnika u skladu s potrebama građana u razvijenim zemljama Evropske unije. Industrija u kojoj mi jesmo je najbrže rastuća i jako dinamična industrija koja je podložna brzim promjenama. S implementacijom novih tehnologija i uz njihovu primjenu se prepoznaju potrebe korisnika i vjerujem da “BH Telecom” u nekim segmentima sigurno prednjači, a u nekim sasvim sigurno slijedi svjetske trendove.
Naša posvećenost korisnicima i svijest da smo javna kompanija koja je u vlasništvu Vlade FBiH i od koje se mnogo očekuje doprinosi tome da se na tržištu etabliramo i postavljamo na takav način. Podsjetit ću da je za vrijeme pandemije kompanija “BH Telecom” izdvojila milion maraka donacije za nabavku medicinske opreme za pet kantonalnih bolnica, a da smo u ovoj godini donijeli odluku da iz prošlogodišnje dobiti izdvojimo milion maraka za nabavku vakcina za građane BiH.

Za vrijeme lockdowna smo, ne gledajući prihod i troškove koje ćemo imati, učinili sve da povećamo naše kapacitete i da krajnjim korisnicima osiguramo visok kvalitet usluge u širem portfoliju usluga koje pružamo. Prvenstveno smo za poslovne korisnike osigurali besplatno sve neophodne alate za funkcionisanje i rad od kuće u saradnji s kompanijama “Oracle”, “Cisco”, “Microsoft” i drugim partnerima, dok smo u porodičnom segmentu korisnicima “Moja TV” otključali sve sadržaje koje imamo i osigurali dodatne pogodnosti bez ikakve naknade. Mi smo svjesni da je bila krizna situacija i u takvim okolnostima trudimo se da “BH Telecom” pruži više nego što se od njega očekuje.

STAV: Prepoznaju li korisnici te napore “BH Telecoma” i vidi li se to na rezultatima poslovanja?

KAHRIMAN: Prepoznaju i trebalo bi da korespondira s ostvarenim rezultatima “BH Telecoma”. Sva ulaganja i svi benefiti o kojima sam govorio su ulaganje u lojalnost korisnika. Naš poslovni rezultat za ovu godinu je takav da smo s augustom premašili godišnji plan dobiti i za devet mjeseci ostvarili dobit koja je za 20 miliona KM veća u odnosu na dobit u istom periodu prethodne godine. U odnosu na planiranu dobit za devet mjeseci, dobit je veća za 17 miliona maraka, što znači da ostvarujemo planirani prihod i procjenjujemo da ćemo godinu završiti s izvrsnim rezultatom i dobiti u iznosu oko 70-75 miliona maraka.

STAV: To je povratak na one stare staze slave.

KAHRIMAN: Vjerujem da jeste jer je negativan trend koji je bio generalno prisutan u telekom industriji, u smislu kontinuiranog pada prihoda, sada sasvim sigurno zaustavljen i “BH Telecom” sada ima bolji poslovni rezultat nego u 2019, odnosno pretpandemijskoj godini. Interesantno je da je august 2019. godine, odnosno prije korone, bio rekordan, ali je august ove godine, iako nije bila puna turistička sezona i privreda nije na nivou prije korone, mnogo bolji po ostvarenim rezultatima, što je interesantan i ohrabrujući indikator.

Ne želimo da nam to bude vodilja, iako znamo da je kod korisnika prisutna ta patriotska nota u odnosu prema kompaniji. Naravno, dobro je da postoji, ali sve što radimo u segmentu društvene odgovornosti radimo kao javno preduzeće koje ima takav senzibilitet prema državi i prema svemu što znači država Bosna i Hercegovina. Međutim, mi smo jako opredijeljeni transformaciji kompanije koja je nužna, a što podrazumijeva i brojne interne procese tehnološke transformacije, ali i izgradnje novih platformi koje “BH Telecom” gradi, što će dati jednu drugačiju sliku “BH Telecoma” kao kompanije. Kada posmatramo tržište, iako mi ne možemo biti posve objektivni, evidentno je da se promjene dešavaju kada je u pitanju percepcija “BH Telecoma”, reputacije kompanije, zadovoljstva korisnika usluga i zadovoljstva radnika. Mnogo toga smo učinili da unaprijedimo našu ponudu i da korisnicima osiguramo najkvalitetnije sadržaje. Rekao bih da je “BH Telecom” postao apsolutni lider po pitanju sadržaja i jedino na “Moja TV” imate dostupne određene sadržaje kao što su svi sportski sadržaji.

STAV: Spominjete proces transformacije kroz koji kompanija prolazi, posebno proces digitalne transformacije, šta tačno to znači, kako to korisnik može vidjeti, doživjeti?

KAHRIMAN: Mi smo sebi postavili cilj da “BH Telecom” treba biti predvodnik digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini. Namjera nam je da “BH Telecom” bude ključni partner, da u nekim projektima bude nosilac konzorcijuma, a u nekim strateški partner za implementaciju projekata i rješenja koja će dati snažan doprinos izgradnji digitalnog društva Bosne i Hercegovine.
Slijedeći najbolje prakse, proveli smo internu transformaciju kompanije, implementirali brojna rješenja koja su doprinijela bržem time to marketu, boljoj efikasnosti i produktivnosti. S druge strane, gradimo platformu koja se direktno tiče digitalne transformacije i digitalnog društva BiH, gdje je “BH Telecom” postao strateški partner velikih svjetskih kompanija kao što su “Microsoft”, “Oracle”, SAP, “Cisco”, “Dell”, EMC i drugih. U BiH smo, kroz potpisivanje ugovora o zajedničkom nastupu na tržištu, izgradili snažnu alijansu s više od 20 IT kompanija koje su partneri “BH Telecoma”. S jedne strane imamo velike svjetske tehnološke kompanije, dok s druge imamo preko 20 sistem integratorskih IT kompanija koje su zajedno s “BH Telecomom” u stanju implementirati najzahtjevnije projekte u državi koji se tiču digitalizacije od nivoa Vijeća ministara do najmanje općine.

Poseban fokus su nam projekti u domenu Internet of Things (IoT) i Smart Cityja. Ono što želim da najavim i na čemu trenutno radimo jeste da “BH Telecom” na parkingu ispred generalne direkcije gradi poligon za Smart City projekte. Vrlo brzo ćemo predstaviti javnosti taj poligon svim općinskim i gradskim upravama, premijerima kantona, ministrima i svima koji u svojim strateškim planovima imaju namjeru implementiranja Smart City projekata. Demonstrirat ćemo pametnu rasvjetu, pametni parking, pametni odvoz smeća, videonadzor i pametne klupe, te punionice za električna vozila.

Svjesni šta znače nove tehnologije i koliko je inovacija značajna, te koliko je važno da se prepoznaju i daju prilike mladima i univerzitetima koji su svojom kreativnošću i inovativnošću spremni kompaniji “BH Telecom” ponuditi nove poslovne modele, neke nove servise i ekosisteme uz primjenu savremenih tehnologija i umjetne inteligencije poput machine learninga, Internet of things i block chaina, mi smo u povodu 5. septembra, Dana “BH Telecoma”, organizovali jednu veliku poslovnu konferenciju na kojoj je ključna tema bila inovacije i napredne tehnologije.

Na konferenciji smo uspjeli involvirati predstavnike dva unicorna iz ovog regiona, kao što su Mate Rimac iz “Rimac Technology” i predstavnici “Infobipa”, koji su pričali mladim ljudima o svojim iskustvima, inovacijama, izazovima i idejama. Na konferenciji smo razgovarali o tome kako će izgledati tržište 2030. godine, kakve će biti potrebe korisnika, koje tehnologije će dominirati, da li će nešto što sada predstavlja inovaciju 2030. godine biti opšti trend i “BH Telecom” se tu želi pozicionirati na najbolji način.

STAV: I kako će izgledati tržište za desetak godina?

KAHRIMAN: Vidimo koliko se brzo stvari dešavaju i kako je jedan virus Covid-19 učinio više na digitalnoj transformaciji nego ijedan CEO i CTO. Kompanije koje nisu mogle zamisliti da mogu funkcionirati s radom na daljinu i čak postizati bolje rezultate tokom pandemije su uz brzu primjenu savremenih tehnoloških rješenja uvidjele da je moguće poslovanje obavljati na daljinu bez ikakvih problema i na potpuno drugačiji način. Mislim da će biti eksplozija senzora i komunikacije s različitim platformama, mnoge stvari će postati pametne, podaci koji će biti dobivani iz senzora će biti obrađivani kroz umjetnu inteligenciju, machine learning, i korišteni da se korisnicima unaprijede usluge te će biti mnogo više personaliziranih servisa.

Kako sam već spomenuo, u ICT sektoru se promjene najbrže dešavaju i pojavljuju se nove tehnologije koje unapređuju korisničko iskustvo. Podsjetit ću da smo ne tako davno imali telefone koji nisu imali internet, a danas imamo mobilnu mrežu 4G. Ono što je kod nas hendikep je da je 4G mreža došla prilično kasno. “BH Telecom” je 2012. godine, u saradnji s partnerima, predstavio 4G za urbane dijelove gradova, ali smo zbog digitalizacije, licenci, potrebe oslobađanja frekventnog spektra i usvajanja sektorskih politika tek u maju 2019. godine dobili licencu za 4G. “BH Telecom” je projekat završio u septembru iste godine, pri čemu smo redizajnirali ponudu, dali bogatije pakete i više podatkovnog saobraćaja.

U jednom trenutku Bosna i Hercegovina je bila jedina tačka u ovom dijelu svijeta gdje nije bio 4G implementiran. Zašto je to problem? Zato što se kompanije u BiH već pripremaju za 5G. Mi smo prošle godine za vrijeme lockdowna, tačnije 17. maja na Dan telekomunikacija, u multivendorskom okruženju prvi put pustili signal 5G u Bosni i Hercegovini i mjerili brzine 1,5 Gbps. Mi se pripremamo za 5G, ali činjenica je da je prekratak period monetizacije i povrata investicije u 4G. Drugi telekomi su imali 6-8 godina da opremu koriste i monetiziraju usluge 4G. Međutim, to nas neće kočiti, mi ćemo se intenzivno pripremati za 5G shodno potrebama i adekvatnim poslovnim modelima koje ćemo zajedno kreirati na tržištu i koji zahtijevaju velike brzine, a minimalno kašnjenje.

STAV: Možete li to pojasniti, može li neko danas dobiti 5G u BiH?

KAHRIMAN: Mi smo u našoj laboratoriji obavili testno puštanje signala, uradili demonstraciju i izmjerili dostupne brzine. 5G mreže trenutno nema u BiH jer je potrebno da se osigura licenca, frekventni opseg, da se usvoji politika sektora i uputstvo širokopojasnog pristupa. Međutim, pripremamo se i vjerujem da nećemo kasniti u odnosu na ostatak svijeta.

STAV: Konkurencija u segmentu telekomunikacija, a posebno ICT-a, jeste sve snažnija, kako se nosite s tim?

KAHRIMAN: Cilj jeste da se kroz konkurentno okruženje osiguraju što bolje usluge i da korisnici imaju od toga benefite. Mi naravno pozdravljamo konkurenciju sve dok je ona lojalna i zdrava konkurencija. Možemo reći da je bilo uspona i padova, ali ono što je činjenica jeste da je “BH Telecom” lider po tržišnom udjelu u svim ključnim tehnologijama i da za devet mjeseci ove godine imamo najveći prihod i najveću dobit u Bosni i Hercegovini.

STAV: Stječe se dojam da ambicije “BH Telecoma” nisu vezane samo za tržište Bosne i Hercegovine. Planirate li s uslugama izaći iz okvira BiH?

KAHRIMAN: Mi težimo tome i nismo fokusirani samo na tržište BiH. Kroz našu Web TV sadržaj bosanskohercegovačkih TV kanala možete gledati bilo gdje u svijetu. Priča o start upima i “BH Tech Lab” platformi izlazi iz okvira Bosne i Hercegovine, ambicije izlaze iz okvira Bosne i Hercegovine i tako se i postavljamo prema toj vrsti investicija. Izgradnja najveće domaće platforme za produkciju audio-vizualnog sadržaja “BH Content Lab” je također poslovna aktivnost gdje izlazimo izvan tržišta Bosne i Hercegovine jer je “BH Telecom” vlasnik prava i ta prava ćemo prodavati i u regionu. Što se tiče korisnika u Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da “BH Telecom” finalizira novi trogodišnji plan poslovanja zasnovan na rezultatima 2021. godine, želim najaviti uzbudljivu 2022. godinu s brojnim novim uslugama i sadržajima s kojima će naši korisnici sigurno biti zadovoljni.


Četiri platforme koje usmjeravaju proces transformacije “BH Telecoma”
“FinTech” platforma, gdje je “BH Telecom” zajedno s Raiffeisen bankom i partnerskim IT kompanijama osnovao kompaniju ESP d. o. o. “FinTech” platforma predstavlja izgradnju jednog drugačijeg ekosistema koji uključuje trgovce, krajnje korisnike kupce i sam ESP kao kompaniju. Riječ je o aplikaciji za plaćanje OPA, koja podrazumijeva module za programe lojalnosti krajnjih korisnika i module za mini CRM kod trgovaca. Za godinu dana platforma je prihvaćena na 3.000 prodajnih mjesta gdje je moguće plaćati putem QR koda. U OPA platformu trenutno se integriše plaćanje komunalnih računa različitih komunalnih preduzeća, te se uključuju i druge zainteresovane banke. Platforma će u budućnosti predstavljati jedan od najznačajnijih načina plaćanja u Bosni i Hercegovini. Naravno, i to je start up kompanija i potrebno je vrijeme za razvoj. Činjenica je da nijedan trgovac nije odbio ulazak u partnerstvo i da OPA bilježi kontinuiran rast broja korisnika ohrabruje.

“BH Content Lab” platforma je najveća domaća platforma za produkciju audio-vizualnog sadržaja. “BH Telecom” je već odabrao sedam igranih serija, snimanje prve tri serije počinje u decembru ove godine, a četiri serije su u pretprodukcijskoj fazi. Snimanje serije Kotlina Danisa Tanovića, te Znam kako dišeš Jasmile Žbanić, kao i sitcoma FIST produkcije počet će do kraja ove godine. Paralelno s tim, “BH Telecom” je za vrijeme SFF-a objavio javni poziv u koji je usmjereno 18 miliona maraka tokom naredne tri godine. U saradnji s domaćim TV kućama proizvedeno je nekoliko zanimljivih serijala čije emitovanje počinjemo od naredne godine na servisu “BH Telecoma” koji će ići u eksperimentalnoj fazi.

“Značaj samog sadržaja u telekom industriji dobija primat i siguran sam da ćemo korisnicima Moje TV obezbijediti visokokvalitetan i ekskluzivan sadržaj. Odluka da sarađujemo s bh. filmskom industrijom je primarno komercijalna, ali ne zanemarujemo i elemente društvene odgovornosti jer investiramo u vlastite resurse i proizvodimo sadržaj kojim će korisnici biti zadovoljni i koji će obezbijediti kontinuirano povećanje baze korisnika Moja TV, koja bilježi stalni porast”, kaže Kahriman.

U okviru platforme “BHTech Lab”, “BH Telecom” je izdvojio 15 miliona maraka za tri naredne godine. “'BH Telecom' je 5. septembra ove godine objavio javni poziv koji se odnosi na inovacije uz primjenu naprednih tehnologija. Pored finansijskih sredstava koje je 'BH Telecom' spreman investirati, na raspolaganju je cjelokupna platforma 'BH Tech Lab', saradnici koji su spremni biti mentori mladim inovatorima i start upima i usmjeravati ih. Također smo spremni naše platforme staviti na raspolaganje u nekom testnom okruženju inovatorima, start up kompanijama i univerzitetima kako bismo zajednički kreirali neke nove vrijednosti i neke nove servise”, objašnjava Kahriman.

Četvrta je partnerska platforma gdje, kako je već spomenuto, “BH Telecom” sa svjetskim i domaćim IT kompanijama strateški sarađuje na projektima koji se tiču digitalne transformacije i digitalnog društva, čime se omogućava implementacija najzahtjevnijih projekata koji se tiču digitalizacije.


25. novembar, Dan državnosti
“Mi u 'BH Telecomu' izuzetno razumijemo šta znači država, razumijemo prilike u kojima se nalazimo i sve društveno-političke izazove u Bosni i Hercegovini. Obilježavanje značajnih datuma i praznika su aktivnosti i projekti u kojima je uvijek jedan od ključnih partnera 'BH Telecom', to uvijek s ponosom kažem. 'BH Telecom' želi biti adresa svima onima koji obilježavaju datume i događaje koji su blisko vezani za državotvornost Bosne i Hercegovine. Samo obilježavanje 25. novembra u ovim prilikama je nešto gdje je 'BH Telecom' s ponosom generalni sponzor. Dozvolite mi da svim građanima Bosne i Hercegovine uputim čestitke u povodu 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine”, kaže Kahriman.