U skladu s Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Opće izbore 2022. godine, danas u 16 sati istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na Općim izborima 2022. godine, koji će biti održani u nedjelju, 2. oktobra.

Pregled političkih subjekata koji su podnijeli prijavu bit će dostupan javnosti na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

CIK BiH u skladu s rokovima utvrđenim u navedenom Uputstvu izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, nakon čega se stiču uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi nezavisnih kandidata.

Odnosno, rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata je od 6. do 14. juna 2022. godine do 16 sati, saopćeno je iz CIK-a BiH.