Rasprava na navedenu temu je jednako svrsishodna kao teološka rasprava o tome koliko anđela može stati na vrh igle. Naš narod je sam rekao šta misli na tu temu kada je na posljednjem popisu više od 50 posto građana Bosne i Hercegovine svojom voljom reklo da se osjećaju Bošnjacima.

S obzirom na to da je Bosna i Hercegovina i dalje – makar na papiru – demokratsko društvo, dakle slobodno, moguće je voditi debate bez ustezanja na sve teme. Moj lični stav je da je Bošnjak u isto vrijeme i Bosanac, tj. onaj kome je Bosna i Hercegovina matična ili jedina domovina. Bosanske zemlje su historijski i geografski širi pojam od današnjih granica Bosne i Hercegovine i insistiranje na debatovanju nečega što je sinonim jedno za drugo jeste gubitak vremena.

Bošnjaci su narod koji je lojalan Bosni, čak i oni koji su spletom historijskih okolnosti ostali van njenih današnjih granica.

Od debate na ovu temu nema koristi, ali nema niti neke štete jer popis u Bosni i Hercegovini više nikada neće biti održan.