Hutba koju je reisul-ulema Husein ef. Kavazović držao 21. maja u sarajevskoj Begovoj džamiji treba biti tačka na sve rasprave o nadležnostima Islamske zajednice i temeljnim pitanjima organizacije života muslimana u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori. Reis Kavazović je osudio sve češće napade, uvrede i nasrtaje na Islamsku zajednicu koji dolaze od uglavnom marginalnih grupa, novinara i intelektualaca koji najčešće i nisu članovi IZ.

“Tu raspravu naročito pokušavaju nametnuti u javnom prostoru pojedine sektaške grupe, paradžemati, ali i pojedini novinari i intelektualci, dajući sebi pravo da smatraju da o tome sve znaju i da to svoje znanje treba da objave svijetu. Posebno je neprihvatljivo kada se učeni ljudi u svojim javnim istupima ne drže činjenica koje su utvrđene i priznate”, poručio je .

Jasna je to poruka svima koji su se na različite načine uključili u diskusije o zekatu, odnosno nadležnostima IZ koje svoj pojačani intenzitet ima upravo u ramazanu. Ranije su to bile rasprave o vaktiji i sličnim temama, što je IZ institucionalno davno riješila.

Problem s paradžematima u najvećoj je mjeri riješen, površnih i neupućenih novinara i intelektualaca će uvijek biti, ali zabrinjava pojava da jedan od istaknutih učenika Huseina Đoze kritizira instituciju zekata, koja je imala presudnu ulogu u očuvanju zajednice u bivšem sistemu, najviše zahvaljujući Đozinom vizionarstvu.

Internet i društvene mreže, nažalost, daju prostora svakom da komentira i da ima stav o stvarima za koje nema dovoljno informacija i predznanja. I dalje postoje pojedinci koji svoje djelovanje temelje na napadima na IZ krijući se iza slobode govora, interesa javnosti ili brige za Zajednicu. Ali kod Bošnjaka ataci aktiviraju inat.

Prve informacije s terena i iz džemata i dijaspore, odnosno iz Ureda za zekat, pokazuju znatan rast iznosa prikupljenog zekata uprkos pandemiji i ove godine. Zanimljivo je da, kako se pojačavaju napadi na Islamsku zajednicu, tako se iz godine u godinu povećava iznos sakupljenog zekata