Sabor Islamske zajednice u Crnoj Gori na sjednici održanoj 9. oktobra 2021. godine donio je Odluku
o raspisivanju izbora za Reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori.

Odlukom je predviđeno da organi Islamske zajednice s pravom predlaganja kandidata, prijedloge kandidata dostavljaju u prostorijama Mešihata s napomenom "za Predsjednika Sabora" u roku od 28 dana zaključno sa 6. novembrom 2021. godine.

Izbor reisa održat će se 7. novembra 2021. godine.

Duhovno vodstvo muslimana u Crnoj Gori zove se Mešihat, a najviši predstavnik Islamske zajednice u Crnoj Gori je reis. Trenutni reis je Rifat ef. Fejzić koji je na ovoj dužnosti od 2003. godine. Sjedište Islamske zajednice u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici.

Poglavar Islamske zajednice u Crnoj Gori nosi je reis. Islamska zajednica u Crnoj Gori nije uzela za svog poglavara naslov reisu-ul-ulema, jer je takav naslov u svijetu specifičan samo za poglavara iste organizacije u Bosni i Hercegovini. Iako nije u jedinstvu sa Islamskom zajednicom u BiH, Islamska zajednice priznaje reis-ul-ulemu Islamske zajednice u BiH kao najvišeg autoriteta muslimana na Balkanu.