U subotu, 22. maja, u sarajevskom hotelu “Hollywood” održao se prvi dio seminara i serija radionica pod nazivom “Kultura dijaloga i rod u jeziku” u organizaciji Bosanskog filološkog društva i Fondacije “Heinrich Böll”, ured u Sarajevu. Drugi dio seminara i radionica bit će održan 29. maja. Učesnici seminara jesu nastavnici i profesori bosanskog jezika u osnovnim i srednjim školama, a cilj serije radionica jeste podići nivo jezičke tolerancije u komunikaciji, te pružiti neophodna znanja o tome kako voditi komunikaciju u online okruženju i kako unaprijediti komunikacijske vještine i dijalog.

U toku manifestacije bit će obrađene sljedeće teme: Pragmatični sadržaji u nastavi i kultura komunikacije, Rodna senzibilizacija jezika: dijalog umjesto nejednakih odnosa moći, Jezička tolerancija u komunikaciji, Jezička kultura i aktivno slušanje kao preduvjet dobre komunikacije, Dijalog i komunikacija u online okruženju, Dijalog s književnim djelom, Kritičko mišljenje u nastavi, Rodni odnosi u književnom tekstu, Usmeno izražavanje u nastavnom procesu i Unapređenje komunikacijskih vještina i dijalog.

Voditeljica projekta jeste prof. dr. Mirela Omerović, a predavači i moderatori su prof. dr. Ismail Palić, akademkinja Marina Katnić-Bakaršić, prof. dr. Halid Bulić, Leila Hamzagić-Kovačević, Indira Buljubašić, Namir Ibrahimović, Velida Tinjak, Dalila Pozicija i Adila Salibašić.

“Projekt 'Kultura dijaloga i rod u jeziku' najprije ima za cilj povezivanje zajednice nastavnika i profesora bosanskoga jezika i književnosti, koji u okviru svoje nastave imaju za cilj promociju dijaloga i jezičke kulture općenito, te posebno promoviranja komunikacijskog aspekta u učenju i demokratizacije u pitanju rodnih odnosa i ekspliciranja jezičkim oblicima. Naročito ističemo unapređenje obrazovne politike i promoviranje ishoda učenja u procesu nastave maternjeg jezika i književnosti, naročito usmenog izražavanja, poboljšanje retoričkih sposobnosti učenika i verbalne fluentnosti, a posebno razvoj kritičkog mišljenja u nastavi”, rekla je prof. dr. Omerović za Stav.

Učesnicima seminara obratila se i predstavnica Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Azemina Njuhović, koja je istakla da je ovo prvi susret uživo nastavnika jezika u Kantonu Sarajevo nakon više od godinu dana. Ljubović je također govorila o važnosti komunikacije i jezika, osobito u ovakvim situacijama, kada su na snazi posebne mjere zbog virusa korona.

Na kraju seminara učesnici će dobiti certifikate za uspješno završen seminar i radionice u okviru projekta “Kultura dijaloga i rod u jeziku” kao desetosatnu obuku u okviru stručnog usavršavanja.