Tetris | 19.03.2023.

Sporazum o putu normalizacije odnosa

Priznanje Kosova i Srbije

Objavljen tekst Aneksa implementacije Sporazuma o putu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Kosovo i Srbija se slažu da neće blokirati primenu nijednog člana

R.I.

Evropska unija je na svojoj internet stranici objavila tekst Aneksa implementacije Sporazuma o putu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, koji su u subotu u Ohridu dogovorili premijer Kosova Albin Kurti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, posredstvom EU, javlja Anadolija.

Premijer Kosova Albin Kurti je poručio da je postignut "javni dogovor", ali da je Srbija odbila da ga potpiše. Rekao je da je sada na Evropskoj uniji da pronađe mehanizam da implementacija aneksa sporazuma bude pravno primjenljiva.

- Osnovni dogovor je de facto priznanje. Dakle, ovo je de facto priznanje Kosova i Srbije - rekao je Kurti juče.

Kako se navodi u tekstu "Kosovo i Srbija se u potpunosti obavezuju da će poštovati sve članove Sporazuma i ovog Aneksa i sprovesti sve svoje obaveze koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa ekspeditivno i u dobroj veri".

"Strane primećuju da će Sporazum i Aneks za implementaciju postati sastavni dijelovi odgovarajućih procesa pridruživanja Kosova i Srbije EU. Strane primjećuju da će fasilitator EU odmah nakon usvajanja Sporazuma i ovog Aneksa započeti proces izmjene mjerila za Poglavlje 35 za Srbiju kako bi se odrazile nove obaveze Srbije koje proističu iz Sporazuma i ovog Aneksa. Dnevni red Kosovske Specijalne grupe za normalizaciju će podjednako odražavati nove obaveze Kosova koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa", stoji u dogovorenom Aneksu.

Strane su saglasne da hitno prihvate Deklaraciju o nestalim licima, kako je dogovorena u okviru Dijaloga uz podršku EU.

Da bi implementiralo član 7, Kosovo odmah pokreće pregovore u okviru Dijaloga uz posredovanje EU o uspostavljanju specifičnih aranžmana i garancija za obezbjeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu, u skladu s relevantnim prethodnim sporazumima o dijalogu koje je odredio facilitator EU.

Strane su saglasne da u roku od 30 dana uspostave Zajednički komitet za praćenje, kojim predsjedava EU. Sprovođenje svih odredbi će biti obezbjeđeno i nadgledano od strane Zajedničkog odbora za praćenje.

Da bi se primenio član 9, EU će organizovati donatorsku konferenciju u roku od 150 dana kako bi se uspostavio investicioni i finansijski paket pomoći za Kosovo i Srbiju. Isplata neće biti izvršena pre nego što EU utvrdi da su sve odredbe Sporazuma u ​​potpunosti sprovedene.

Kosovo i Srbija se slažu da će se svi članovi sprovoditi nezavisno jedan od drugog. Redoslijed stavova ovog Aneksa ne dovodi u pitanje redoslijed njihovog sprovođenja.

Kosovo i Srbija se slažu da neće blokirati primjenu nijednog člana.

Sve rasprave u vezi s implementacijom Sporazuma odvijaće se u okviru Dijaloga koji vodi EU.

Kosovo i Srbija priznaju da svako nepoštovanje svojih obaveza iz Sporazuma, ovog Aneksa ili prethodnih sporazuma o dijalogu može imati direktne negativne posljedice po njihove procese pristupanja EU i finansijsku pomoć koju dobijaju od EU.

Ovaj Aneks čini sastavni deo Sporazuma s kojim su se strane saglasili na sastanku u Briselu, 27. februara.

Stavovi koje zastupaju autori nisu nužno i stavovi uredništva. Nijedan dio ovog izdanja ne smije se umnožavati, kopirati ili na bilo koji način reproducirati i koristiti bez izdavačevog pismenog dopuštenja.

Povezani članci

Konakovićevi mali noćni razgovori sa Grlićem Radmanom: Apartheid i fasada za bošnjačku djecu

U Novom Pazaru osnovan Eko blok: Aktivisti upozoravaju da je vazduh u tom gradu najzagađeniji u Evropi

Bojan Prodan je uhapšen za napad na povratnike Memišević kod Višegrada

Srebrenica: Klanjana dženaza doktoru Sabitu Begiću