Grad Bagdad je u 8. stoljeću, kao glavni grad Abasidskog halifata, osnovao halifa Al-Mansur. Halifa je upravo porazio Umajade i htio je vladati iz vlastitog glavnog grada. Odabrao je mjesto oko 30 kilometara sjeverno od glavnog grada Sasanida Ktesifona, uz obale Tigrisa. Doveo je hiljade arhitekata, inžinjera, geodeta, stolara, kovača i više od sto hiljada radnika iz cijelog Abasidskog carstva da stvori savršen grad.

Izvorni grad je projektiran u obliku kruga promjera dva kilometra. U centru grada nalazile su se dvije najbolje građevine: Velika džamija i rezidencija halife, njegova palača. Oko palače i džamije nalazila se esplanada i zgrada uz vodu, u kojoj je samo halifa mogao jahati konja. Na rubu ovog golemog kompleksa nalazile su se palače halifinih sinova, kuće kraljevskog osoblja i sluga, halifine kuhinje, kasarne i drugi državni uredi.

Ovo središnje područje bilo je zaštićeno unutarnjim zidom. Stambene i ekonomske zgrade bile su koncentrirane u prstenu između vanjskog gradskog zida i drugog utvrđenog kružnog zida. Vanjski perimetarski zid bio je visok 30 metara i debeo 44 metra u podnožju, a bio je okružen dubokim jarkom.

Grad je bio podijeljen na četiri kvarta s dvije okomito presijecane ulice koje su išle od jednog do drugog kraja vanjskog perimetralnog zida i završavale s četvero vrata. Svaka od četvero vrata upućivala je na drugi grad (Basra, Kufa, Khurasan i Damask) i nosila je to ime. Vrata su se otvarala na ulicu koja je okruživala naseljeni vanjski prsten.

Od ovog velikog grada danas nije ostalo ništa. Posljednji ostaci okruglog grada Al-Mansura srušeni su početkom 1870-ih kada je Midhat-paša postao osmanski guverner Bagdada. Midhat-paša je možda bio zainteresiran za očuvanje historije, ali velike reforme koje je uveo u Bagdadu i Iraku općenito, promijenile su lice grada.

Izgradio je bezbroj škola i obrazovnih ustanova, kojih u Bagdadu nije do tada bilo, kao i bolnice, staje, javne parkove, vodovod, ceste i mostove. Njegovo vrijeme kao guvernera bile su najvažnije godine u modernoj historiji Bagdada.