Na ukupno 5.903 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini u nedjelju, 2. oktobra, mogućnost glasanja na Općim izborima imat će 3.368.666 birača podaci su Centralne izborne komisije BiH, javlja Anadolu Agency (AA).

U nedjelju, 2. oktobra, na izborni dan u BiH biračka mjesta će biti otvorena za glasanje od sedam do 19 sati, a birači, pored ostalih mogućnosti, lokaciju svog biračkog mjesta mogu provjeriti i slanjem SMS poruke na broj 091 12 12 12.

Da bi mogao glasati, birač na biračkom mjestu mora pokazati jedan od važećih dokumenata države BiH, a to su lična karta, vozačka dozvola ili pasoš.

Sigurnosni štambilji

Novosti na ovim izborima bitne za javnost, prije svega, za birače su te da je uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva izrađeno 6.090 sigurnosnih ekoloških štambilja, za svako biračko mjesto po jedan. Sigurnosnim štambiljom se utvrđuje autentičnost i sigurnosna ispravnost glasačkog listića. Štambilj će se otiskivati na prednjoj strani glasačkog listića, u donjem lijevom uglu, ispod uputstva za glasanje. Pored sigurnosnog štambilja s desne strane potpisuje se ovlašteno lice, odnosno član biračkog odbora zadužen za izdavanje glasačkih listića.

Precizirane su odredbe koje se odnose na pomoć drugog lica. Da bi ostvario pravo pomoći drugog lica, birač mora dokazati predsjedniku biračkog odbora dokumentom izdatim od nadležnog organa da je slijep ili fizički nesposoban, dok nepismenost dokazuje upisanim XX ili praznom rubrikom u polju za potpis na identifikacionom dokumentu.

Glasačka kabina/paravan je okrenuta prema biračkom odboru i posmatračima kako bi se spriječila mogućnost slikanja ili zamjene listića.

Inače, glasanje će se obavljati na 5.418 redovnih biračkih mjesta, putem 352 mobilna tima, bit će organizirano 105 biračkih mjesta za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima, 21 biračko mjesto bit će u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u 15 država, te sedam biračkih mjesta u odsustvu/lično (raseljeni unutar BiH).

CIK BiH je 25. augusta godine donio Odluku o zaključivanju i potvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska za Opće izbore 2022. godine i objavljivanju broja birača za svaku izbornu jedinicu sa stanjem na dan 18. augusta godine u 24 sata.

Prema navedenoj odluci 3.368.666 birača su upisana u izvode iz Centralnog biračkog spiska za Opće izbore 2022. godine. Broj redovnih birača je 3.277.490, broj birača koji glasaju putem pošte je 63.264, broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju lično je 15.086, broj birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH je 6.702, a broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju u odsustvu je 6.124.

Od ukupnog broja birača 3.368.666, njih 14.222 se nalazi na izvodu i Centralnog biračkog spiska za glasanje putem mobilnog tima.

Na glasačkom listiću 127 političkih subjekata

Ovjereno je 145 političkih subjekata (90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija) za učešće na Općim izborima 2022. godine.

Međutim, na glasačkom listiću će se naći ukupno 127 političkih subjekata jer se osam stranaka pojavljuje na izborima samo u okviru koalicije, a deset političkih stranaka nemaju ovjerene kandidatske liste.

Dakle, ukupno 127 političkih subjekata (72 političke stranke, 38 koalicija i 17 neovisnih kandidata) će se naći na glasačkim listićima na Općim izborima u BiH zakazanim za 2. oktobar 2022. godine.

Ovjereno je i na glasačkim listićima se nalaze imena 7.258 kandidata, po organima vlasti.

Za Predsjedništvo BiH ovjereno je ukupno 10 kandidata, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH 752 kandidata, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH 1.230 kandidata, Narodna skupštinu Republike srpske 1.429 kandidata, predsjednika i potpredsjednika Rs-a 31 kandidata, a skupštine kantona u FBiH 3.806 kandidata.

Bira se ukupno 518 članova sljedećih organa vlasti.

Naime, biraju se tri člana Predsjedništva BiH, u Parlamentarnu skupštinu BiH ukupno 42 zastupnika - iz FBiH 28 (21 direktno i 7 kompenzacijski mandati), iz RS 14 (9 direktno i 5 kompenzacijski mandati), Predstavnički dom Parlament FBiH 98 zastupnika (73 direktno i 25 kompenzacijski mandati), Narodnu skupštinu Rs 83 zastupnika (63 direktno i 20 kompenzacijski mandati), kao i predsjednik i dva potpredsjednika Rs-a.

U Kanton 1 (Unsko-sanski kanton) bira se 30, Kanton 2 (Posavski kanton) 21, Kanton 3 (Tuzlanski kanton) 35, Kanton 4 (Zeničko-dobojski kanton) 35, Kanton 5 (Bosanskopodrinjski kanton-Goražde) 25, Kanton 6 (Srednjobosanski Kanton) 30, Kanton 7 (Hercegovačko-neretvanski kanton) 30, Kanton 8 (Zapadnohercegovački kanton) 23, Kanton 9 (Kanton Sarajevo) 35 i Kanton 10 (Livanjski) 25.

Na Općim izborima 2022. godine angažirano je više od 50.000 redovnog i vanrednog osoblja izborne administracije.

Pored sedam članova CIK-a BiH, tu je 58 stalnih i 37 privremenih službenika u Sekretarijatu CIK-a BiH, 571 član u 143 općinske/gradske izborne komisije, 217 službenika u općinskim/gradskim centrima za birački spisak, te oko 50.000 članova i zamjenika članova biračkih odbora, kao i oko 450 angažiranih službenika u Glavnom centru za brojanje.

Oko 60.000 akreditiranih posmatrača

Rad izborne administracije, proces glasanja i brojanja glasova nadzirat će oko 60.000 akreditiranih posmatrača.

Najveći broj su posmatrači političkih subjekata koje akreditiraju općinske/gradske izborne komisije u BiH. Očekuje se da će ih biti akreditirano više od 50.000.

CIK BiH akreditira posmatrače udruženja građana iz BiH, međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija i dijelom posmatrače političkih subjekata (samo one koji posmatraju rad CIK BiH i GCB).

Na inicijativu CIK-a BiH i Radne grupe za praćenje realizacije zadataka iz nadležnosti institucija i policijskih agencija u BiH vezanih za provođenje Općih izbora 2022. godine, koja je formirana od Ministarstva sigurnosti BiH, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH donio je 10. augusta odluku o formiranju Operativnog štaba akcije "Opći izbori 2022" zaduženo za sigurnosni aspekt izbornog procesa u BiH.

U Operativnom štabu akcije "Opći izbori 2022" su predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA-e), Granične policije BiH, CIK-a BiH, entitetskih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova Policije Brčko distrikta BiH.

U periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja biračkih mjesta zabranjeno je objavljivati rezultate istraživanja javnog mijenja u vezi s glasanjem i izborima. Ta zabrana traje od petka, 30. septembra od 07 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta.

Izborna šutnja od subote u sedam do nedjelje u 19 sati

Izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja odnosno traje od 1. oktobra u sedam sati ujutro i traje do 19 sati 2. oktobra.

U tom periodu političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, a zabranjeno je i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju.

Zabranjena je svaka aktivnost kojom se ometa ili opstruira izborni proces.

Procjena je da će Opći izbori u BiH koštati 12.528.000 KM.

Od toga su najveći izdaci za naknade članovima i zamjenicima članova biračkih odbora u iznosu od oko 6.795.000 KM, za nabavku papira i štampanje glasačkih listića 1.500.000 KM i poštanski troškovi slanja glasačkih paketa u inostranstvo u iznosu od 1.270.000 KM.