Dr. Harun Crnovrškanin i Nuro Sadiković s posebnom pažnjom su se bavili činjeničnim detaljima oko okolnosti vezanih za pogibiju Boška Buhe. U odnosu na prethodne interpretacije, Istraživačko-analitički tim ekipe SBB-VZP, donosi neke od do sada nepoznatih činjenica.

Naime, Boško Buha je rođen u slavonskom selu Gradina 1926. Godine. Nakon uspostave NDH, kao izbjeglica sa porodicom prelazi u Srbiju. Na teritoriji Srbije kao petnaestogodišnji dječak se pridružuje partizanskom pokretu. U više bitaka se istakao svojom snalažljivošću kao divrzant i besprekoran rukovalac ručnim bombama.

Decembra mjeseca 1942 u Bihaću na Prvom kongresu Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije, Boško se istako svojim javnim govorom na kojem je dobio čestitke od glavnokomandujućeg Josipa Broza-Tita. U drugoj polovini 1943 godine pri povlačenju Druge proleterske udarne Brigade, Boško Buha kao borac ulazi u sastav Četvrtog užičkog bataljona. Krajem novembra 1943 godine Boško Buha se nalazio na teritoriji sreza Pljevlja.

Prema partizanskoj procjeni nekolicina bitnih ljudi partizanskog pokreta zbog bezbjednosti trebala je preći na teritoriju sreza Prijepolje. Teritorija Prijepolja je bila sigurnija jer je dominantna vojna struktura bila Muslimanska milicija pod zapovjedništvom Sulajmana ef. Pačariza. Prebačaj Boška Buhe, političkog komesara Bogdana Radana i doktorice Saše Božović na teritoriju Prijepolja, dogovoren je sa Muslimanskom milicijom.

Plan je bio da kamionom marke "Kareta" kojim je upravljao Kasim Sadiković, brat Isa Sadikovića (Pačarizov komandni kadar) budu prebačeni za Prijepolje 27. novembra 1943 godine. Kasim Sadiković sa Kermom Brbovićem i Omerom Selmanovićem iz Prijepolja dolaze u Pljevlja radi nabavke brašna za stanovništvo Prijepolja i "Bošnjačku odbrambenu vojsku" (MM).

U povratku iz Pljevalja za Prijepolje osim brašna i trojice prijepoljaca na kamionu su bili Boško Buha, Bogdan Radan i dr. Saša Božović. U mjestu Jabuka, koje se nalazi između Pljevalja i Prijepolja dočekala ih je četnička zasjeda. Četnici su preko svojih doušnika već imali informaciju ko se nalazi na kamionu "Kareta".

Tom prilikom poginuli su Boško Buha i komesar Bogdan Radan, dok je doktorica Saša Božović zarobljena od strane četnika.

Izvor: (Sandžak bez Bošnjaka - velikosrpski zločinački plan)