Skupština Tuzlanskog kantona jednoglasno je usvojila odluku koja je donesena na osnovu inicijative Midhata Čauševića i Šekiba Umihanića, zastupnika Kluba Stranke demokratske akcije, da se dodijeli najveće priznanje Povelja Tuzlanskog kantona nani Fati Orlović.

Povelja će biti dodijeljena na svečanoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona u povodu Dana državnosti. Ona se dodjeljuje za poseban doprinos i postignute rezultate u zaštiti i afirmaciji ljudskih prava i sloboda garantiranih međunarodnim konvencijama, ustavom i zakonima.

Fata Orlović će biti treća osoba koja će dobiti Povelju Tuzlanskog kantona, a do sada su dobitnice bile Razija Mujanović i profesorica Mirsada Hukić. 

VIŠE O TEMI: Usvojena inicijativa da se Fati Orlović dodijeli Povelja Tuzlanskog kantona