Recep Tayyip Erdogan danas i sutra boravi u posjeti Turskoj Republici Sjeverni Kipar na poziv predsjednika ove zemlje Ersina Tatara. 

Predsjednik Turske će prisustvovati obilježavanju Dana mira i slobode, koji se na Sjevernom Kipru tradicionalno obilježava 20. jula u znak sjećanja na mirovnu invazuju koja se dogodila 1974. godine. 

Sa Tatarom i njegovim saradnicima razgovarati će o trenutnom stanju na Mediteranu, međusobnim odnosima i pitanjima od obostranog interesa za dvije zemlje. 

Nesporazumi na Kipru započeli su nasiljem kiparskih Grka nada kiparskim Turcim koji su se desili početkom pedesetih godina prošloga stoljeća. Razlog nasilja leži u zahtjevu kiparskih Turaka pred Ujedinjenim nacijama (UN) za određene svoje budućnosti.

Ovakav istup kiparskih Turaka naišao je na negodovanje grčke strane koja je i u narednim godinama nastavila sa sporadičnim napadima i ugnjetavanjem Turaka. 

Tokom 1955. godine na Kipar stiže grčki zloglasni oficir Grivas, pod čijom se komandom dešavaju zločini nad Turcima. U tom periodu na Kipru je osnovana teroristička organizacija EOKA. 

Uloga EOKE posebno je bila važna u ostvarenju nadmoći kiparskih Grka nad Turcima, što su pod Nikosom Sampsom, lidera ove organizacije pokušali realizirati tokom 1974. godine. Krajnji cilj EOKE, bilo je nasilno pripajanje Kipra Grčkoj. 

Republika Turska nakon ovih događaja na sve načine pokušava zaštiti interese svoje sunarodnjaka. Prvo je pokušano smirivanje situacije na osnovu Ugovora o jamstvu iz 1960. godine. Na osnovu tog ugovora Turska je pozvala Veliku Britaniju da zajednički interveniraju protiv radikalnih kiparskih Grka. 

Nakon što je Velika Britanija odbila postupiti po ranijem dogovoru, Turska se odlučila na realiziranje mirovne invazije na Kipru, u cilju zaštite kiparskih Turaka. 

U sukobima je poginulo blizu tri stotine kiparskih Turaka, a oko 1000 ih je ranjen. Nakon ovih događaja na Kipru većinom vlada mir, uz dosta međusobnih razilaženja između dvije suprotstavljene strane. 

Većinski grčki dio, Južni Kipar, primljen je u Evropsku uniju bez sjevernog dijela gdje većinu čine Turci. Ova činjenica dodatno komplicira odnose na podijeljenom Kipru.