Predstavnički dom Federalnog parlamenta danas je počeo zasjedanje na kojem se treba izjasniti o imenovanju sudije Ustavnog suda BiH.

Komisija za izbor i imenovanje ovog doma utvrdila je prijedlog da se za nedostajućeg sudiju imenuje Marin Vukoja.

Do sada je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović pozvao Parlament Federacije BiH da ne podrži izbor Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda BiH jer smatra da "dosadašnje provedene procedure, u vezi s utvrđivanjem liste najuspješnijih kandidata za izbor jednog sudije Ustavnog suda BiH iz bh. entiteta FBiH, upućuju na postupanja koja nisu u skladu s osnovnim kriterijima za izbor sudija Ustavnog suda BiH".

- Naime, zastupnicima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH se mora omogućiti da biraju sudiju, a ne da aklamacijom potvrđuju prijedlog Komisije za izbor i imenovanje – mišljenja je Bećirović, koji je dodao da izbor sudija Ustavnog suda BiH ne smije biti predmet političke trgovine između čelnika različitih stranaka.

Imenovanje sudije Ustavnog suda BiH je samo jedno od imenovanja o kojima bi se danas trebao izjasniti Predstavnički dom u okviru posljednje tačke predloženog dnevnog reda "Izbor i imenovanja".

Predviđeno je imenovanje dvoje novih rukovodilaca Predstavničkog doma (predsjedavajući i jedan od potpredsjedavajućih), kao i imenovanje članova parlamentarnih radnih tijela ili zvaničnika u pojedinim federalnim institucijama.

Također, poslanici bi trebali razmatrati i nekoliko zakonskih rješenja, a između ostalog izmjenu i dopunu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te Nacrt novog zakona o likvidacionom postupku.