Penzioneri s najnižim penzijama u Tuzlanskom kantonu (TK) dobit će uz ovogodišnju julsku penziju još po 100 KM jednokratne pomoći. Time će biti realizirana inicijativa koju je u Skupštini Tuzlanskog kantona ranije podnio zastupnik Stranke demokratske akcije (SDA) Muamer Zukić.

Zukić kaže da je inicijativu podnio još 5. februara ove godine, pa ju je obnovio nakon formiranja nove skupštinske većine te je rebalansom entitetskog budžeta za realizaciju planirano 3.546.600 KM, nakon što je u 18 mjera uvrštena i njegova inicijativa.

Dodatnih 100 KM uz julsku penziju dobit će oko 36.000 penzionera Tuzlanskog kantona s najnižim penzijama.

Zukić navodi da je motiv za navedenu inicijativu poskupljenje životnih namirnica. U obrazloženju, on navodi da je to jedan od načina da bar dijelom budu ublažene posljedice aktuelnih poskupljenja koja najviše pogađaju socijalno osjetljive kategorije među kojima su sigurno penzioneri s najnižim primanjima.

- Ranije smo intervenirali prema nekim drugim kategorijama građana Tuzlanskog kantona kroz povećanje plaća, socijalnih davanja, boračkih naknada, a na ovaj način smo obuhvatili i penzionere - Zukićeve su riječi.

- Iako kantoni primarno nisu nadležni za ovo pitanje, ipak se u formi određene vrste socijalnih davanja (za šta kantoni jesu nadležni), a putem Ministarstva za rad i socijalnu politiku, može djelovati i prema penzionerima – dodaje on.