Da na početku razjasnimo vrlo bitna značenja iz samog naslova ove posve neobične knjige pjesama: Zìndān (tur., perz.) – tamnica, haps, hapsana, zatvor; Karamonte – kovanica iz riječi Kara (turski: crn) i monte (latinski: planina, gora), u simboličnom značenju nakaradno, neprirodno, zločinačko, miloševićevsko-momirovsko-milovsko strašno i odvratno – nešto kao karakondžula (avet, strašilo koje po narodnom vjerovanju noću napada i jaše ljude).

Sjećanje na Karamonte zbirka je pjesama koja je nastala tokom i nakon silnih patnji i stradanja, kršenja elementarnih ljudskih prava članova, simpatizera i rukovodstva SDA Crne Gore, kroz policijske racije, hapšenja, fizička i psihička maltretiranja, mučenja, iznuđivanja iskaza i priznanja, izricanje nezakonitih presuda i sl. I ne samo njih, i ne samo na simboličkoj ravni, već i gotovo cjelokupne bošnjačke populacije u Sandžaku jer je kroz različite oblike policijskih tortura prošlo preko osamnaest hiljada ljudi.

Općepoznato je iz historije književnosti da okrutna vremena pod okrutnom vlašću iznjedre najneočekivanije, najzamršenije te najpotresnije teme, fabule i suštine. U tom smislu knjiga Haruna Hadžića potresno je svjedočanstvo o vremenu bezumlja, nacionalšovinizma, te ostrvljenim mitomanskim avetima najružnijih stranica balkanske povijesti.

Zatočenička književnost ili zatočeničko pismo jedan je od najzanimljivijih fenomena bošnjačke književnosti na kraju dvadesetog i prvih desetljeća dvadeset i prvog stoljeća. Zatočeničko pismo dokumentarni je iskaz o individualnom i kolektivnom užasu, torturama, mučenjima i razaranju ljudskih psiha koje ostavljaju posljedice i nakon zločina. U najboljim ostvarenjima ovog poetskog pisma etika i estetika uspjele su istisnuti mržnju, osvetoljubivost i nacionalnu ostrašćenost da bi se realizirali u mnogostruko angažirane i opominjuće književne tekstove.

Knjiga Mali logor Amira Talića, pjesnika iz Sanskog Mosta, koga su srpski agresori 1994. uhapsili, u montiranom procesu osudili i zatočili na trinaestomjesečnu robiju, objavljena 1997. godine, prva je knjiga te vrste u postratnoj bošnjačkoj književnosti. Najveći broj pjesama za ovu knjigu Talić je uspio napisati u hangarima dobojskog zatvora. Ta je činjenica poveznica s knjigom Haruna Hadžića Sjećanje na Karamonte jer je i on većinu pjesama zapisao u zatvoru “Nikoljac” podno Obrova, u Bijelom Polju, tokom dvadeset i tri mjeseca zatočeništva. Druge su njihove poveznice tzv. montirana krivica, krivica bez krivice, apsurdnost optužnice, surovost i raznovrsnost načina mučenja.

No vratimo se Sjećanju na Karamonte. U ovoj knjizi najizrazitija su tri tipa pjesama: Pjesme u kojima se rimovanim katrenima pjeva priča, metafizičko-religiozna lirika te pjesme ispisane modernim nerimovanim stihom.

Pjesme u kojima se rimovnim katrenima “pjeva priča” (Posjeta ministru pravde Filipu Vujanoviću, Hapšenje, Isljeđivanje, Strijeljanje, Medijska hajka, Istraga, Optužba i suđenje, Objavljivanje presude, Moja Lejla, Himna Sandžaku) pune su slika koje nizanjem grade epsku sagu od trenutka hapšenja, izoliranja, ispitivanja, prijetnji, ucjena, mučenja, osude do oslobađanja. Pjesnik iznimnim darom opažanja pjeva svoju priču, a svu njegovu agoniju čitalac prolazi zajedno s njim promatrajući pomalo naturalističke i ekspresionističke opise mučenja i psihičkih tortura bez uljepšavanja i bez pretjerivanja (Da mihi factum dabo tibi ius).

Označene pjesme karakterizira osjetilna vizualnost koja se izražava svojim, vlastitim, slikovnim, oblikovnim znakovima. Takvim poetskim postupkom povezuje se tjelesno, vanjsko oko, odnosno doživljaj prostora, s duhovnim ili unutarnjim doživljajem vremena. Epistemološka vizualnost kao oblik percepcije zbilje u koju subjekt u svoj doživljaj ili izraz unosi lično znanje, odnosno neznanje o predmetnom svijetu predočava nam da je subjekt na rubu postojanja, da nije kriv za ono za šta se optužuje i to je njegova primarna misao, primarni osjećaj i identitet. Također, treba naglasiti da su pjesme ovog tipa monološki ustrojene, a monologičnost ima retrospektivan karakter; lirski subjekt pjeva priču o svom stradanju koje se u trenutku kada pjevanje počinje već dogodilo, ali se reinkarnira u sadašnjosti kao opomena da se više nikad i nikome ne dogodi, ali i kao čin koji pred prijetnjama novog zlovremena pokazuje da “nema kapitulacije, odustajanja od savjesti, od morala, od humanizma, od pravde, od čovječnosti, od ljudskog dostojanstva, od protesta”, od sebe samog.

Pjesme koje počivaju na islamskoj filozofiji i tradiciji (Zaljubljeni rob, Veličina grijeha, Kako da ti objasnim, Čekajući pravosnažnost presude) čine poseban segment Hadžićeve knjige. Njih odlikuje višeznačnost, izbrušenost filozofskih spoznaja, ali i pozivanje na vjeru i na sabur. U ovim pjesmama, pored upotrebe slobodnog stiha, pronalazimo različite metatekstualne utjecaje narodne lirike, gazela, ilahije i kaside. Hadžić u pjesmama te tematike i te inspirativne osnove uspijeva ostvariti osoben sistem mišljenja oslonjen na sandžačku leksiku.

Pjesme ispisane modernim nerimovanim stihom (Čelo moga oca, Tajanstvena riječ, Sanjam – dakle postojim, Moj babo je bio partizan, Tajna voza 671, Moje najbolje godine), tematski raznovrsne, karakterizira misaona dubina, preciznost u iskazu, orijentalna stišanost u ritmu, intelektualna zebnja pred vremenom i društvom koje se nije oslobodilo svog rušilačkog karaktera.

Knjiga Sjećanje na Karamonte tematski je u znaku historijskog usuda Bošnjaka, zla i nepravde, u kriku i grču, u lamentaciji i inkantaciji. Hadžić je svoj pjesnički glas usmjerio protiv različitih oblika represije, tortura, zla, jer se na Balkanu još uvijek kvazipolitičke elite salonski odnose prema nacionalšovinizmu, kršenju elementarnih ljudskih prava. Akademske i duhovne elite, a ne samo političke, koketiraju s vrlo problematičnim idejama i likovima iz recentne prošlosti. Viktimologija je i dalje omiljena nenaučna disciplina. Mrtvi se ubijaju po drugi, treći i ko zna koji put. Preživjeli, a osakaćeni, vrijeđaju se javnim, medijskim interpretacijama, reinterpretacijama, krivotvorenjem događaja, procesa i njihovih posljedica, a najpogubnije od svega jeste što agresijske oligarhije sopstvenom narodu serviraju laž da su za sve krivi oni drugi, oni drugi zli i prljavi, jer i kakvi bi mogli biti kad su već drugi i drukčiji?! Povratak u normalu, povratak vrijednostima koje karakteriziraju moralan i civiliziran svijet, međutim, vrlo je kompleksna aktivnost. Što barbari mogu upropastiti za kratko, civiliziranima za popravak trebaju decenije i stoljeća...

Biografija Haruna Hadžića

Harun Hadžić rođen je 1954. u Rožajama i jedan je od osnivača i prvi predsjednik SDA Crne Gore. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu i Pravni fakultet u Sarajevu. Doktor je pravnih nauka, univerzitetski profesor, a od oktobra 2019. godine penzioner. Na montiranom političkom suđenju u Bijelom Polju 1994. godine, u policijskoj akciji “Lim”, za koju su zeleno svjetlo dali tadašnji crnogorski predsjednik Momir Bulatović i premijer Milo Đukanović, uhapšen je i osuđen na sedam godina zatvora. U pritvoru je proveo 23 mjeseca, od toga, u samici sedamnaest mjeseci. U tom je periodu, ko i svi drugi utamničenici (kompletno rukovodstvo SDA Crne Gore), bio izložen strahovitim psihofizičkim mučenjima, torturama, vrijeđanju na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Po žalbama optuženih, Vrhovni sud Crne Gore odbio je 19. decembra 1995. godine sve optužbe na račun optuženih i pustio ih na slobodu. Nakon izlaska na slobodu, optuženi su tužbom protiv države Crne Gore tražili i po presudi Osnovnog suda u Podgorici ostvarili novčanu naknadu za neosnovano lišenje slobode, dok za mučenje i pretrpljene fizičke i psihičke patnje nisu ostvarili nikakvu naknadu, što svjedoči o dvostrukom moralu pravne države u Crnoj Gori.

 

 

 

 PJESME IZ ZINDANA

 

MOJ BABO JE BIO PARTIZAN

 

I dan-danas

Kad mi spomenu partizane

Pravo da vam kažem

Meni se to dopadne

Jer vidim siluetu mog oca

Omladinca i Titovog borca

Vojnika Sedme crnogorske brigade

Kako razgoni švapske armade.

 

A, ovako je počelo:

Najprije su na Kacuberu

Odbranili Rožaje od četnika

Zatim su iz grada prognali Talijane

Pa se onda moj babo uključio u partizane.

 

Pričao mi je – rahmet mu duši

Da je nosio šarac

I imao pomoćnika

Da mu je komesar čete bio

Raičević Milonja iz Berana

A delegat voda Delević Stana

I da su se iskreno borili

Protiv njemačkih dušmana.

 

Pričao mi je

Da je osam puta išao u bombaše

Na bunkere kod Ustiprače

 

Napadao njemački oklopni voz

Na pruzi Višegrad - Sarajevo

Da je tu poginuo Brahim Hamzin

Iz Balotića

Da su ga u šatorsko krilo umotali

I na liniji fronta ukopali.

 

Pričao mi je

Da je promrzlih nogu

Prešao preko Trnova

Preko snježnog Igmana

I da je bio svjedokom

Oslobođenja Sarajeva.

 

I pričao mi je – Allah mu dobro dao

Da je dolinom Sane vojevao

Da je pjevao o karlovačkoj Dugoj Resi

Da je pratio vijesti Radio Londona

O stanju na istočnom frontu

I o iskrcavanju u Normandiji.

 

Potom je prošao Zagreb

Stigao do Zidanog Mosta

Bio očevidac predaje

Njemačke soldateske

I dobio medalju zasluga za narod.

 

Nadao se je -

Rekao mi je,

Da više nema ni četnika ni ustaša

Ni Bjelogardejaca ni Nedićevaca

Ni Ljotićevaca

Ni petokolonaša...

I da oni neće doći nikad više

- Jer ako dođu, rekao mi je

Nama se dobro ne piše.

 

Često mi je ponavljao

- Svi treba da volimo rodnu grudu

A ne da bježimo za Tursku

Niti da prizivamo “majku” Rusku

I nikom ne treba vodu da natrunimo

Već na babovini da slobodno živimo.

 

A kada su počeli zemlju da ruše

Za koju on nije žalio da pogine

Agresiju na Bosnu da vrše,

Genocid da čine,

On se čudio i kroz suze govorio:

- Allahu krasni

Ja ovo ne mogu da objasnim.

 

 

PRIJATELJ UDBOVAC

 

U neko doba toga dana,

Ili, te noći,

(ćelija je bila pod zemljom

izgleda nekakvo još Titovo ratno sklonište,

pa nisam mogao znati da li je dan ili noć)

otvoriše se vrata moje ćelije.

 

Ulazi čovjek četrdesetih godina,

“prijateljskog” izgleda,

s osmjehom na licu,

primjećujem, fali mu jedan očnjak,

u rukama nosi neku podebelu fasciklu...

i olovku..

Ja ćutim, gledam, i ne mičem se...

 

On sjede na, od trske ispletenu, fotelju

(koju su ubacili

dok su me radi mučenja premještali

iz jedne u drugu pogodniju ćeliju)

I započe priču:

 

Ko ste vi gospodine...?

kako se zovete...?

odakle ste...?

a..., zašto ste ovdje...?

ko vas je doveo...?

 

Au, kakvi ste

koliki su vam podočnjaci

šta vam je to po licu...?

Je li vas neko, možda... tukao?

da vam nisu elektro-šokove stavljali...?

pa vi izgledate kao da ste iz groba ustali,

hoćete li da pozovemo ljekara...?

 

Znači, sami ovdje provodite vrijeme?

između četiri zida,

kao sužanj,

bijela dana ne viđate,

I ko zna kad ćete izaći iz ove rupe...?

Možda nikada... ha...?

 

Vidite li, kako ste blijedi,

iscrpljeni,

treći dan ništa ne jedete, je li,

niti pijete,

niti spavate...

Dehidrirat ćete, gospodine,

narušit ćete zdravlje...

 

Imate li roditelje...?

ženu...?

djecu...?

Ma, vi, bre, treba odmah kući da idete,

treba porodici da se vratite,

vi ste njima potrebni.

 

Znate li vi, uopšte, gdje se nalazite...?

E, ovo vam je Foča, druškane, Srbinje

Republika Srpska...

Znate li vi gdje je to...?

Znate li koja su doba noći...?

Šta mislite da pozovemo Aliju da vam pomogne,

Ha, ha, ha...

Deder, mućnite malo glavom,

otrijeznite se...

 

A, stvarno, recite mi, šta vam bi

da ustanete protiv države...?

SRJ...?

Šta vama, srbima muslimanske vjere, fali...?

Hoćete islamsku državu, je li...?

 

Hej, kud ste se vi to zanijeli,

’ajde odredite strane svijeta,

zauzmite azimut,

pravac kretanja,

recite – odakle dolazite

i kuda idete,

recite koje su vam namjere...?

 

 ’Ajde, sve mi ispričajte,

ili napišite - kako volite...?

evo vam papir i olovka

i predajte mi kad ponovo dođem...

 

E, moj prijatelju

gadne stvari se događaju,

evo – vas i vaše kolege su doveli u Foču,

naravno i vaše porodice su tu

na razmjenu – za zarobljene Srbe,

koje drže Alijini mudžahedini,

a možda su planirali i da vas likvidiraju...?

Ko zna...?

Naši stari su govorili -

kad nastupe nemirna vremena -

nema pravde,

nema zakona,

sve ide naopako,

jači- kači,

slabiji i nedužni strada...

Ko vas pita jeste li krivi ili ne...?

 

Vidi, vidi, šta su vam uradili, majku im četničku,

Kako su vas izmučili,

Ali, ne bojte se, prijatelju,

ja sam iz De-Bea,

ovi što su vas kidnapovali, otišli su,

sada ste kod državnih organa Crne Gore,

Sad ste na sigurnom...

 

Znate, ja želim da vam pomognem,

ne dozvoljavam da vas tjeraju na ratište,

na razmjenu...

ne, ne...

Samo, gospodine, morate sve da mi ispričate,

posebno to o državi Sandžak, znate...

U protivnom ubiće vas ovi četnici,

uništiće vam porodicu,

sve,

oni nemaju milosti...

predaćemo vas njima ponovo.

 

Zamislite i porodicu su vam doveli,

i oca starog i bolesnog,

i majku,

i ženu i djecu...

stvarno su idioti...

Ali, ne brinite,

ne dam ja da ih maltretiraju,

ne, ne, sve ide po zakonu,

Upravo ih sada kriminalistički obrađuju,

tu su u susjednoj prostoriji...

to što se čuje neka vriska,

nije to ništa,

to je uobičajena stvar...

Znate...

 

Meni morate vjerovati gospodine,

ja sam vam prijatelj,

zovem se Dragan,

moji su bili partizani,

i svi su izginuli,

neki od četnika, neki od ustaša...

neke su u Bosni žive spalili muslimani,

da, da…

za vrijeme Drugog svjetskog rata...

 

Vjerujte, gospodine,

mi znamo da ste vi dobar čovjek,

da ste demokrata,

intelektualac...

Mi vas pratimo odavno,

od kako ste predsjednik SDA...

A i prije toga...

Vi niste bili član Saveza komunista...

jel, tako,

idete u džamiju

da, da, sve znamo...

Znamo da ste pošten čovjek...

 

Ali, eto, svakom se desi da posrne, u životu,

zato, sve mi ispričajte,

priznajte da vas je Alija poslao

da stvarate državu Sandžak,

da ubijate Srbe,

Priznajte sve o oružju,

o pobuni,

o planiranim likvidacijama,

o obuci vaših terorista u Turskoj,

o vašem putovanju u Ameriku,

u Njemačku,

u London i Ženevu,

u Novi Pazar,

u Sarajevo,

sve mi lijepo priznajte, gospodine...

 

Vidite, druškane...

ja ovdje imam vaš dosije, sve vaše govore iz Skupštine,

sve javne nastupe,

sva stranačka saopštenja,

sve je tu,

sve je snimljeno...

svi isječci iz novina su ovdje...

prisluškivani telefonski razgovori,

sve dojave,

sve... sve... sve...

 

Znam ja, da ste vi pametan čovjek,

da se nećete igrati glavom

i da ćete mi sve ispričati...

 

Au, koliko je sati, ja već moram ići,

vi ćete ostati opet sami,

naravno, ponovo će doći ovi što tuku,

to je njihov posao,

priznajte, bre i sve će biti u redu,

pomoći ćete mi da vas spasim,

da idete kući što prije,

da idete porodici,

djeci...

roditeljima...

 

I još nešto - batalite politiku, gospodine,

smirite se,

sjedite kući i ne budite ludi,

budite običan čovjek,

politika je opasna stvar,

zar da godinama tru’nete u zatvoru,

I ne gledate onu djecu dok rastu...

 

Šta kažete...?

Nećete?

Nećete da priznate...?

Nemate šta da priznate, je li...?

Kao ni kolege vam, je li...?

Dobro...

onda vas vodimo na strijeljanje,

ja htjedoh da vam pomognem,

a vi se pravite nevinašce...

 

Ah, znam ja vas,

svi ste vi isti,

majku vam vašu tursku...

Ustaj, idemo na strijeljanje.

 

 

SANJAM, DAKLE – POSTOJIM

 

Noćas mi se čini

Da bih umio napisati pjesmu

Onako iz revolta

U nekoliko poteza

Evo samo nekoliko teza

Koje sam ispisao po zidovima samice broj trinaest:

  • Ne slažem se, dakle - postojim,
  • Protestvujem, dakle – postojim,
  • U samici sam, dakle – postojim,
  • Pjevam, dakle – postojim,
  • Negiraju me, dakle – postojim,
  • Sanjam, dakle – postojim...
  • ..
  • ..
  • Itekako postojim...

 

 

MOJA HIDŽRA

 

Ni deve krotke

Ni Ebu Bekra druga

Ni hazreti Alije da pred mač ljuti stane

Ja, rob Božiji,

Koji za uzora imam Pejgambera,

Tražim tajnu...

 

A konjanici za mnom u potjeru se dali

Pećine nigdje da se sklonim

ni paukove mreže da me zaštiti

ni golubice jaje da snese

da gonioce s puta skrene

u pustinji nepreglednoj

 

Harun a.s. nije shvatio barata Musa-a

i šta znači zlatno tele

a Musa a.s. nije shvatio

zašto je hazreti Hidr porušio zidove kuće

i nije shvatio – kako se može

ploviti lađom probušenog dna.

 

Malenog Jusufa prodadoše rođena braća

 a on kad odraste oprosti im

napoji ih i nahrani.

 

Ja, siromah, u Ahiri-zemanu,

čujem zov -

hej putniče namjerniče, griješniče,

ti ni užinu spremio nisi,

za dugo noćno putovanje

a hoćeš da ti tajna bude otkrivena,

u zatvorskom itikafu,

baš tu gdje se dva mora dotiču

- more slobode i more neslobode.

 

***

Ne zaboravi -

Poslanik ti je uzor u svemu,

zato hajde,

u svom vaktu hidžru učini,

hidžru - iz neistine u istinu.

 

 

ČELO MOGA OCA

 

Na čelu moga oca

sve je zapisano - i romani

i pripovjetke

i pjesme krajišnice

i rat i mir

i kosovski bojevi

iI partizanski strojevi

i vojske i paravojske

i njegovo i moje djetinjstvo

i nas sedmoro djece

i plodne njive

iI nerodne godine

i duge zime...

 

i Turska

i Kavurska...

i Karadag

i Karabag...

 

Čitava naša istorija...

 

Na čelu mog oca,

mi djeca,

urezali smo svako svoju brazdu...

Sve su one dugačke,

bolne,

široke i duboke...

a najdublja,

najšira,

najduža,

najteža...

I najbolnija je moja brazda.

 

 

TAJANSTVENA RIJEČ

 

Pronađi onu riječ

Ako možeš

Pronikni u njeno značenje

Da bi ti bila orijentir

Izvor nadahnuća

Zračak svjetlosti

U noći bez mjesečine

Da bi te vratila u prapočetak

I povela u sigurnu budućnost.

 

Pronađi je

I razumi njenu poruku

Pogodi njen pravi smisao

Prijatelju,

Ne obazirući se na kratkoću života

Ne mareći za prostor i vrijeme.

 

U gluho doba noći

U samici

Zatvori oči

Ignoriši tamu

Pokazat će ti se strane svijeta

I hiljade riječi

I hiljade puteva

I hiljade raskrsnica...

I tada dobro pazi

Pažljivo prebroj zvijezde

 

Napravi razliku između crne i bijele niti

I otkrit ćeš tajanstvenu riječ

Prije nego izgrije sunce.

 

 

ZALJUBLJENI ROB

 

Ovdje u samoći,

najviše me mori misao o ašku...

 

A, znaš li ti šta je “ašk”

to je čista ljubav

to je najveća zagonetka u Božijem stvaranju

vrhunski dokaz postojanja Boga,

to je kad ti ništa “drugo” ne treba,

to je kad ništa nemaš osim čežnje,

kad si “sam”,

“siromah”,

“fakir - ul – hakir"”,

oko tebe kao da ništa ne postoji

a želja ti sve jača i jača,

to je kad voliš onom ljubavlju

koju je Stvoritelj u srce vjernika usadio.

 

Ibn Arebi kaže:

Sa stanovišta Božijeg Zata

može se voljeti ono što ne postoji i ono što postoji

jer, na primjer, Allah je poželio da bude spoznat

pa je stvorio stvorenja

koja je zavolio prije njihova stvaranja

i nastavio da ih voli tokom i nakon stvaranja...

 

I Pejgambera je stvorio iz ljubavi prema svjetovima.

Znači - Božija ljubav uvijek prethodi činu stvaranja

i traje neprekidno od praiskona do postiskona,

jer, Njegovo znanje obuhvata i nepostojanje i

postojanje,

i nestvoreno i stvoreno,

pa je sasvim “logično” da se njegova ljubav

poklapa sa Njegovim znanjem.

 

Dakle, Božija Ljubav prati stvaranje

ali, ona počinje od još nestvorenog

potom prati stvoreno

i traje: daimen – ebeda...

Da nije tako svijet ne bi ni “nastao”,

a, bez ljubavi bi propao...

 

Obavezno treba imati u vidu

da Božija Ljubav nije statična

isto kao ni Božije stvaranje

i jedan i drugi proces su neprestani

i imaju svoj redoslijed -

na početku je ljubav prema nestvorenom

koja u tom obliku traje do trenutka stvaranja

zatim se transformiše u ljubav prema stvorenom

onda uslijedi nova ljubav prema novom nestvorenom

pa nova faza stvaranja novih stvorenja

(ili faza usavršavanja postojećih stvorenja)

tako da su i ljubav i stvaranje

trajuće i neograničene kategorije,

koje se transformišu do savršenstva

- od nestvorenog do stvorenog,

od savršenog do savršenijeg

i taj proces se nastavlja i u Džennetu, i dalje...

 

A ljubav Njegovih robova je drugačija

ona je ograničena,

ona se može manifestovati samo prema onome što

postoji,

jer robovsko znanje je ograničeno,

ono obuhvata samo ono što egzistira,

što može da spozna i da dokuči um

i srce vjernika.

 

Allahu, hvala ti što je volim “robovskom” ljubavlju...

Ustvari, moja ljubav prema Tebi

Se iskazuje i kroz ljubav prema njoj

njeno ime je znak Tvog “pojavljivanja” meni.

Zato mi i nije potrebno njeno prisustvo

da bih je volio,

čak je, čini mi se, u odsustvu više volim,

ovdje u samici,

jer ja to tebe, koji Si prisutan volim

mada nastojim da razlučim

šta je u konkretnom trenutku

“objekat” moje ljubavi-

ona ili Ti koji sve stvaraš

ili oboje

ili je to, možda, jedna te ista ljubav

koju si Ti udahnuo u stvorenja,

a koja se javlja

u različitim manifestacijama.

 

Gospodaru moj,

Stvoritelju postojećeg i nepostojećeg,

oprosti mi ako u manifestaciji ljubavi griješim,

jer, moja ljubav prema njoj

nije ništa drugo

nego metafora robovske ljubavi prema Tebi

koji Si stvorio i mene i nju i čitav univerzum.

 

 

EH, DA UMIJEM DA PIŠEM PJESME

 

Ja ne pišem prave pjesme

Pripovjetke nikako

Romane katijjen

 

Ne što ne bih

Nego što ne umijem

Prijatelju.

 

Da ti pravo kažem

Ni dara nekog nemam.

 

Prijatelju

Ja samo spontano pričam

Kazujem onako kako je bilo

Kako su moje oči vidjele

Kako je moja duša osjetila

Kako je moja pamet opazila.

 

Umjesto one fraze “pričam ti priču”

Ja kažem “pjevam ti priču”

Ili, ako hoćeš obrnuto - “pričam ti pjesmu”.

 

Dakle,

Ja samo prenosim doživljenu odiseju

Emer koji me je zadesio

Božije određenje

Usud neizbježni

Kojeg ja pretvaram u pjesmu.

 

Zato je najtačnije ako kažem -

Moji zapisi su priča

Koja je složena u strofe

Da bi vizuelno ličila na pjesmu

Pa ja, ustvari, moju priču pjevam

Ma da ona u konkretnom slučaju

Najviše liči na izvještaj očevica

Ili na iskaz svjedoka sa lica mjesta

Izrečen pred nesigurnim sudom istorije.

 

***

Šteta što nisam neki dobar pisac

Ili pjesnik

Onda vas ne bih ovako mučio

Ne bih vas ovako davio i gnjavio

Već bih vam sve ovo

Mnogo bolje

Mnogo sažetije

Mnogo plastičnije

Ispričao i objasnio.

 

Eh, da umijem da pišem pjesme.