Prvi mjeseci španskog građanskog rata bili su najkrvaviji. Stručnjaci su opisali tu fazu, kao i naknadno nasilje nad svećenstvom, kao svojevrsni 'Crveni teror' kojeg su provodili određeni pripadnici republikanskih milicija. U tim je danima ubijeno i šest svećenika i šest laika. Uhapšeni i ubijeni samo zbog činjenice da su pripadali kleru. 

U međuvremenu su bili skoro zaboravljeni ali se sada o njima ponovo priča nakon što je prošle subote, 24. aprila, bačeno svjetlo na njih i način na koji su skončali zahvaljujući papi Franji. Papa je, naime, odobrio objavljivanje dekreta kojim se priznaje mučeništvo ovih dvanaest redovnika, njihovo je proglašenje blaženima odobreno.

U dekretu koji je objavila Kongregacija za kauze svetaca, navedeni su detalji političke i društvene situacije nakon ustanka u Španiji, kao i "klima progona koju su pripadnici republikanskih milicija uspostavili protiv svih koji su se proglasili pripadnicima Katoličke crkve“.

Dodaje se da su ovi redovnici bili žrtve progona i mržnje zbog svojih uvjerenja, da je činjenica da je "progon Crkve u Madridu bio posebno okrutan" i da su mnoge crkve spaljene i opljačkane. Snimljene su čak fotografije na kojima komunisti poziraju sa posmrtnim ostacima ubijenih časnih sestara iskopanih iz njihovih grobova.

U tekstu se naglašava da se redovnici na koje je izvršen atentat nisu posvetili politici, već su svoj posao obavljali kao službenici Crkve. Sudbina koju su podijelili desila se zbog "klerofobije".

Nedugo nakon 18. jula 1936., kada se dogodio ustanak, pristaše Druge Republike bile su odlučne u zaustavljanju "unutarnjeg neprijatelja". Za njih su to bili svi oni za koje se sumnjalo da su pristaše druge strane i koji su se mogli pridružiti neprijateljskoj vojsci ako ona dospije u to područje.

Slučaj Crkve u glavnom gradu Španije bio je posebno krvav, jer su mnoge njezine kuće pretresane i pljačkane tokom potrage za svećenicima. Tako je 20. jula nekoliko svećenika uhapšeno u blizini župe San Miguel. Dani su im bili odbrojani nedugo potom kada su strijeljani.

Među redovnicima koje je Papa proglasio blaženima, ističe se jedno ime - Vicente Nicasio Renuncio. Marksisti su ga uhapsili i ubili u zatvoru. Ostala su imena prikupila razna udruženja. Većina ih je napustila ovaj svijet u ljeto 1936.

Prema podacima Crkve, tokom Građanskog rata ubijeno je oko sedam hiljada pripadnika te institucije.