Nova serija rezultata, koju je u ponedjeljak objavio Nacionalni centar za obrazovnu statistiku Ministarstva obrazovanja SAD-a, potvrđuje bojazan o razornom efektu pandemije na obrazovanje, pokazujući značajan pad u matematici i rezultatima čitanja među učenicima četvrtog i osmog razreda.

Zapravo, pad nacionalnog prosjeka iz matematike bio je najveći ikada zabilježen u nacionalno reprezentativnoj procjeni učinka učenika od 1969. U prvim rezultatima testa od početka pandemije, samo 26 posto učenika osmog razreda pokazalo je znanje iz matematike, što je pad sa 34 posto u 2019. To je najgori rezultat od 2000. godine. Učenici četvrtog razreda prošli su samo malo bolje sa 36 posto onih koji su postigli praktičan rezultat, u odnosu na 41 posto tri godine ranije.

"Rezultati pokazuju veliki uticaj na učenje tokom pandemije, jer su ocjene u matematici najgore ikada", rekla je komesarka NCES-a Peggy G. Carr u izjavi u ponedjeljak, dok njen kolega Daniel J. McGrath , kao pomoćni povjerenik za procjenu, upozorava na moguće dugoročne efekte.

"Osmi razred je ključni trenutak u matematičkom obrazovanju učenika, jer oni razvijaju ključne vještine iz matematike za dalje učenje i potencijalne karijere u matematici i nauci", rekao je McGrath.

“Ako se ne riješi, ovo bi moglo promijeniti putanje i životne mogućnosti cijele grupe mladih ljudi, potencijalno smanjiti njihove sposobnosti da ostvare nagrađivane i produktivne karijere u matematici, nauci i tehnologiji”, rekao je on

U Bosni i Hercegovini je UNDP istraživao socijalni utjecaj pandemije Covid-19. Ovo istraživanje pokazalo je da je situacija u više aspekata pogoršana. U pogledu obrazovanja, istraživanja pokazuju da je pandemija u velikoj mjeri utjecala na pristup obrazovanju, s obzirom na prelazak na online obrazovanje, što se posebno odnosi na najranjiviju djecu. Među anketiranim domaćinstvima, 37,4% smatra da je prelazak na nastavu koja se izvodi elektronskim putem bio iznimno izazovan. Razlozi uglavnom leže u slabijoj kvaliteti online interakcije sa nastavnicima (42%) i lošijoj organizaciji u poređenju sa učenjem u učionici (22%). Posebno stresnim se pokazalo nepostojanje tehnoloških uređaja ili njihovo korištenje od strane više članova domaćinstva za rad na daljinu, praćenje nastave i izradu domaće zadaće.

U 34,8% domaćinstava jedan član domaćinstva u toku pandemije bolesti COVID-19 pohađao nastavu ili neki drugi oblik obrazovanja online.