Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine objavljenim 30. augusta, pandemija virusa korona u ovom entitetu najveće žarište ima u Hercegovini. Najgoru incidencu, koja se definira kao broj oboljelih u sedam dana u odnosu na ukupan broj stanovnika, imao je Hercegovačko-neretvanski kanton u kojem je ona iznosila 365, što se, prema Zdravstvenim kriterijima koje je Vlada Federacije BiH 26. augusta usvojila na prijedlog Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, smatra stanjem u kojem je pandemija izvan kontrole.

Po istim kriterijima pandemija je na četvrtom, najvišem nivou, i u Zapadno-hercegovačkom kantonu (incidenca 294), u Kantonu 10 (incidenca 290) i u Posavskom kantonu (incidenca 206). Za poređenje treba znati da incidenca na nivou Federacije iznosi 109 što pripada trećem “nivou ozbiljnosti”.

U Kantonu Sarajevo incidenca je 30. augusta iznosila 126, u Srednjobosanskom kantonu 58, u Unsko-sanskom kanonu 40, u Tuzlanskom kantonu 36, u Zeničko-dobojskom kantonu 15 i u Bosansko-podrinjskom kantonu 13.

U Hercegovini se bilježi i niska stopa vakcinacije stanovništva, niža u odnosu na prosjek Federacije Bosne i Hercegovine. U Zapadno-hercegovačkom kantonu, naprimjer, s dvije doze vakcinisano je samo 6,1 posto stanovništva, što je znatno lošije u poređenju s ionako niskim federalnim prosjekom od 8,9 posto. Najviše cijepljenih s dvije doze vakcine je u Kantonu Sarajevu u kojem je evidentirano samo 13,4 posto građana koji su primili obje doze.