Dragi građani, dužan sam da vas obavjestim o stanju koje sam zatekao i o stanju koje ostavljam iza sebe.
Šta sam zatekao?
Na računu je bilo 0KM.

Deficit budžeta FBiH, deficit budžeta u ministarstvu poljoprivrede, autocestama, svim mogućim fondovima, ministarstvima. Sve je bilo opustošeno. 705 miliona deficita.

Na svakom koraku nezadovoljni radnici. Penzije i plate su kasnile. Boračke naknade, također. Poticaji privredi bili su nepostojeći. Ogromni dugovi u svim sektorima.

Iza sebe sam ostavio stabilan penzioni fond. Na računima vlade 800 miliona likvidnih sredstava,
Redovne penzije i penzionere koji uvijek mogu računati na njihovo povećanje. Redovne isplate svih naknada. I dug značajno otplaćen. Došli smo do toga da nam MMF nije ni potreban.

Nadam se da će to znati sačuvati ovi nametnuti što se sada kite tuđim rezultatima.