Nakon što je načelniku Općine Stari Grad Ibrahimu Hadžibajriću prije nekoliko dana određen pritvor zbog sumnji u organizovani kriminal i zloupotrebe u višemilionskim iznosima, Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo ovlastilo je državnu službenicu Mirsadu Smajić za vršenje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika. 

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na danas održanoj vanrednoj sjednici, donijelo je Odluku o izboru državnog službenika za vršenje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika Općine Stari Grad Sarajevo.

Općinsko vijeće Stari Grad jednoglasno je usvojilo odluku da se za vršenje ovih poslova ovlašćuje državna službenica Smajić, trenutno postavljena na radno mjesto stručnog savjetnika u Službi civilne zaštite.

Rješenjem kojim je Općinsko vijeće Stari Grad dalo ovlaštenja Smajić, precizirano je da imenovana može obavljati sve poslove iz nadležnosti općinskog načelnika koji su neophodni za nesmetano i redovno funkcionisanje Općine, rukovati i upotrebljavati pečate općinskog načelnika, te deponovati potpis kod nadležnih institucija i poslovnih banaka u svrhu nesmetanog i redovnog funkcionisanja Općine.

Imenovana u potpunosti preuzima odgovornost za zakonitost i kvalitet rada, ažurnost i dosljedno sprovođenje svih važećih propisa, a rješenje je stupilo na snagu danom donošenja i primjenjivat će se do 9. juna 2023. godine, uz mogućnost produženja.

Smajić je rođena u Sarajevu gdje je završila Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. U periodu prije Agresije na našu zemlju radila je u kompaniji Centrotrans, a tokom Agresije bila je radno angažovana u tadašnjoj Vojnoj bolnici Sarajevo (danas Javna ustanova Opća bolnica Prim. dr. Abdulah Nakaš). Nakon toga je nastavila svoj rad u Javnoj ustanovi Domovi zdravlja Kantona Sarajevo, na poziciji direktora Sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova. Od 2003. godine zasnovala je radni odnos u Centru Skenderija d.o.o. Sarajevo na mjestu direktora Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove. U Općini Stari Grad Sarajevo radno je angažovana 2010. godine, na mjestu pomoćnice načelnika za urbanizam, saopćeno je iz Općine Stari Grad Sarajevo.