Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine pojasnila je ministru zdravstva Kantona Sarajevo Harisu Vraniću kako je preispitivanje stručne odgovornosti Suada Rožajca i Jasmine Halimić koji su bili involvirani u operaciju koja je prouzrokovala smrt dvoipogodišnje Džene Gadžun njegova obaveza i nadležnost.

Naime, Amila i Muris Gadžun, roditelji djevojčice Džene Gadžun, podnijeli su žalbu su u vezi s povredom ljudskih prava, odnosno "neadekvatnim i nezakonitim odbijanjem organa uprave da poduzmi radnje i mjere iz svoje nadležnosti" protiv Ministarstva zdravstva KS.

Ombudsmeni BiH su podsjetili na član 77. stav 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti u Federaciji BiH kojim je propisano da se formira, između ostalog, i etički komitet kantonalnog ministarstva. U smislu člana 78. stav 2. istog zakona etički komitet, između ostalog, prati primjenu načela etike i medicine deontologije zdravstvenih radnika u obavljanju zdravstvene djelatnosti na teritoriji FBiH, prati povrede prava pacijenata i sistemski radi na unapređenju stanja u ovoj oblasti u skladu sa propisima o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, nedostacima i primjedbama u radu etičkih komiteta kantona, odnosno etičkih komiteta zdravstvenih ustanova, te razmatra i druga pitanja etike i medicinske deontologije u provođenju zdravstvene zaštite, prenosi Faktor.

"Dakle, etički komitet ima značajne nadlžnosti u pogledu nadzora nad primjenom načela etike zdravstvenih radnika i u tom smislu vrlo je značajna uloga etičkog komiteta, koji je, prema mišljenju Ombudsmena BiH, u konkretnom slučaju morao imati snažniji utjecaj, zauzeti konkretan stav i dati mnogo veći doprinos u rasvjetljavanju svih okolnosti konkretnog slučaja", naveli su u obrazloženju.

Prema mišljenju Ombudsmena BiH, rezultati inspekcijskog nadzora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS morali su biti dovoljan osnov za aktivnije angažiranje ministra zdravstva, odnosno etičkog komiteta u konkretnom slučaju.

"Navodi ministra zdravstva o tome da je u toku postupak kod tužilaštva koji utvrđuje postojanje krivične odgovornosti ni u kojem slučaju 'ne amnestira' Ministarstvo zdravstva KS od obaveza i nadležnosti koje ima prema zakonskim propisima. Nadležno tužilaštvo u postupku po podnesenoj krivičnoj prijavi utvrđuje postojanje krivične odgovornosti koja je samo jedan segment u odnosu na širi pojam 'odgovornost ljekara', koja može biti etička i stručna i na kraju pravna (krivično pravna)", pojasnili su.

Stoga su poslali preporuku Vraniću da postupi po zahtjevima za pristup informacijama roditelja preminule Džene, još jednom razmotri zahtjev za preispitivanje stručne odgovornosti Suada Rožajca i Jasmine Halimić te da razmotri mogućnost poduzimanja dodatnih mjera.

Naime, porodica Gadžun je u više navrata od Vranića tražila preispitivanje stručne odgovornosti ljekara koji su bili involvirani u cijeli slučaj.

Ministar zdravstva tvrdio je kako je "učinio sve u svom djelokrugu rada" te da je nadležnost njegovog ministarstva prestala kada su svu prikupljenu dokumentaciju o ovom slučaju dostavili nadležnom Tužilaštvu KS.