Koncert sjećanja na istaknutog člana Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, violinistu i profesora Davida Kamhija (1936-2021), koji je ostao upamćen po svom neumornom pedagoškom, umjetničkom i društvenom angažmanu, održan je u četvrtak na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, u sklopu Svečanih decembarskih dana UNSA.

Tim povodom, nastupile su violinistice Yeon Ju Jeong i Tatjana Romanić i pijanistice Suzana Bevanda-Sijarić i Milica Pap.

David Kamhi je bio i diplomata te blizak saradnik prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića.

Kamhi je bio profesor violine, viole i metodike violine pedeset godina, od kojih 46 na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Nastupao je kao solista na mnogim koncertima u BiH, regiji i Evropi. U njegovoj klasi završilo je nekoliko desetina studenata na diplomskom i postdiplomskom studiju koji su sada solisti koncertanti, kamerni muzičari, koncert-majstori i pedagozi na tri kontinenta.

Držao je brojne seminare i mastere u BiH, zemljama okruženja i Evropi. Bio je član ili predsjednik mnogih žirija na takmičenjima studenata i mladih umjetnika u BiH, bivšoj Jugoslaviji i inostranstvu. Dvadeset godina bio je predsjednik Udruženja muzičkih umjetnika BiH i član Predsjedništva muzičkih umjetnika bivše Jugoslavije.

Sefardikom se bavio dugi niz godina. Održao je brojna predavanja, pisao i objavljivao radove, te izlagao na mnogim simpozijima, između ostalog i na “Ljetnoj školi za sefardske studije” u španskom Toledu. Godine 1992. učestvovao je na svjetskoj manifestaciji “SEFARD 1992” u Madridu kao predstavnik Sefarda iz Bosne i Hercegovine. Od 1993. do 1995. bio je član Savjeta Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine za vanjske poslove, te savjetnik u Ambasadi Republike Bosne i Hercegovine u Madridu 1995. i 1996.

Od 1992. do 1997. bio je potpredsjednik jevrejskog kulturnog i humanitarnog društva “La Benevolencija” i Jevrejske opštine u Sarajevu te glavni urednik glasila Bilten, koji je izlazio tokom rata.