Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada FBiH je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar dala saglasnost za privremenu obustavu - suspenziju naplate cestarine na autocesti na dionici od Vlakova do Bradine u periodu od 23.9. do 30.10.2022 godine.

Za realizaciju ove Odluke zadužene su Autoceste FBiH.

Kako je obrazloženo, na sastanku održanom 19.9.2022 godine u Vladi FBiH, kojem su prisustvovali premijer FBiH, federalni ministar prometa i komunikacija, direktor JP Autoceste FBiH, izvršini direktor JP Ceste FBiH  i predstavnik izvodača radova na dionici autoceste Tarčin - Ivan, dostavljena je i prezentirana informacija o potrebi zatvaranja magistralne ceste M-17 na dionici Tarčin - Bradina za sva motorna vozila koja su u tranzitnom prometu, zbog njene sanacije nakon izgradnje dionice autoceste Tarčin - Ivan, uz napomenu da je završena ova dionica autoceste do Bradine.

S tim u vezi, na dijelu od raskrsnice u blizini naplatnih kućica u Tarčinu do novoizgrađenog kružnog toka na Bradini, tranzitni saobraćaj će s magistralne ceste M-17 biti preusmjeren dvosmjerno na jednu kolovoznu traku novoizgrađene poddionice autoceste Tarčin – Ivan. 

Kako se radi o izrazito prometnoj dionici magistralne ceste, a kontinuiran saobraćaj nije moguće osigurati preusmjeravanjem prometa na jednu traku, bila je neophodna privremena obustava saobraćaja na ovom dijelu magistralne ceste, te privremeno preusmjeravanje tranzitnog saobraćaja na novoizgradenu dionicu autoceste Tarčin-lvan.

Istovremeno, za lokalno stanovništvo bit će osiguran saobraćaj na magistralnoj cesti.

Stoga je jedan od zaključaka sastanka bio da je, budući da ne postoji alternativno rješenje odvijanja saobraćaja bez naplate cestarine, bilo potrebno donijeti odluku o privremenoj obustavi - suspenziji naplate cestarine od Vlakova do Bradine.