Na Grepku, gdje je na slobodnoj teritoriji općine Foča 27. augusta ratne 1992. godine formirana od već postojećih bataljona Jahorinskog, Fočanskog i Bataljona Sutjeska, danas su se okupili članovi Udruženja 182. viteška (fočanska) lahka brigada.

Članovi Udruženja i brojne delegacije su položili cvijeće na spomen-obilježje Grebak i proučili Fatihu poginulim pripadnicima brigade. Muftija goraždanski Remzija ef. Pitić i muftija vojni Hadis ef. Pašalić su na šehidskom mezarju na Grepku proučili Jasin i dovu šehidima. 

Historijski čas održao je član Upravnog odbora Udruženja Mesud Šadinlija.

- Ljudske i patriotske vrijednosti i ciljevi za koje se borila Armija RBIH i naša 1. fočanska - 182. viteška lahka brigada, trajne su kategorije i neophodni sadržaji i našeg današnjeg odnosa prema državi i društvu u kojem živimo. Onako kako smo u ratu bili jedinstveni u borbi, bez obzira na svjetonazor, politička i druga uvjerenja, tako je i danas, u ključnim i strateškim pitanjima bitnim za opstanak našeg naroda i države, neophodno postići jedinstvo i prevazići političke razlike, lične i druge interese. Nikome se ne smije dozvoliti, ni otvorenim dušmanima, ali ni onima koji to čine u nehatu i neznanju, da manipulišu historijskim istinama i stvarnim sadržajima ove tradicije. Čvrsto smo uvjereni da i dalje su brojniji oni svjesni i dobronamjerni ljudi koji takve pojave neće dozvoliti - Šadinlijine su riječi.

U martu 1993. godine, od 1. fočanske brigade i jedinica Općinskog štaba Teritorijalne odbrane Trnovo formirana je 81. brdska brigada. U toku agresorske ofanzive na Igman, u julu 1993. godine, jedinica je ponovo izdvojena iz sastava 81. brdske brigade, ovaj put pod imenom 82. brdska brigada.

U augustu 1993. godine, 82. brdska brigada ušla je u sastav 6. korpusa. Početkom 1994., ponovo je vraćena u sastav 1. Korpusa i do kraja godine djelovala u sastavu Operativne grupe 1-Pazarić.

U sastav 14. divizije, brigada je ušla početkom 1995. godine, preformirana i preimenovana u 182. lahku brigadu.

Na kraju rata, jedinica je preimenovana u 148. vitešku lahku brigadu, u cilju ujednačavanja formacijskih naziva jedinica u sastavu 14. divizije. Brigada je najviše kolektivno ratno priznanje, počasni naziv „viteška“, dobila 1995. na treću godišnjicu  postojanja kao posljednja u nizu jedinica Armije RBiH koje su kolektivno ratno priznanje stekle prije okončanja ratnih dejstava.