Bošnjacima se razvlači pamet, piše u uvodnoj riječi glavni urednik Stava Filip Mursel Begović, a historijski kontekst ostaje potpuno van domašaja bošnjačke pameti. Primjerice, podatak da su Srbi 1941. godine uputili Apel srpskom narodu. Dokument je objavljen u listu Novo vreme 13. i 14. augusta 1941. godine, a potpisalo ga je 546 najuglednijih srpskih intelektualaca, vjerskih i državnih dužnosnika. U dokumentu se osuđuje komunistički ustanak i pozivaju se svi Srbi da budu lojalni Nijemcima i da poštuju okupatorov poredak. Uglednici koji su potpisali ovaj sramni dokument kasnije su bili dio Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) u vrijeme SFRJ. Iste one akademije nauka koja je osmislila Genocid nad Bošnjacima u periodu od 1992. do 1995. Begović objašnjava historijski kontekst Apela koji je pisan na početku njemačke okupacije kada je srpskom narodu zabilježen “prorok antisemitizma”. Nikolaj Velimirović bio je episkop SPC-a tokom Drugog svjetskog rata. Novovijeki je obnovitelj svetosavske ideologije i predstavljao ju je kao paradigmu nove srpske stvarnosti. Duhovni je utemeljitelj i inspirator pokreta svetosavskog nacionalizma pod imenom “Zbor”, a jedan od njegovih najljućih predstavnika bio je i Nikolajev sljedbenik Dimitrij Ljotić, najpoznatiji srpski kvisling i nacistički saradnik. Naši historičari koji se u ovom trenutku bave demonizacijom bošnjačke uleme, intelektualaca i književnika ne ističu da je isti dan kada je objavljen sramni Apel srpskom narodu prvi protest protiv ustaških zločina došao sa Skupštine Udruženja ilmijje “El-Hidaje”, održane u Sarajevu 14. augusta 1941. godine. Nedugo nakon Skupštine, u Sarajevu je 18. oktobra objelodanjena Rezolucija s potpisima 108 muslimanskih uglednika. Begović podsjeća da su  Muslimanske rezolucije objavljene tokom 1941. godine (u svrhu zaštite Roma i 1942) i ove godine obilježavamo 80 godina od njihovog nastanka.

Stav analizira "nesvetu alijansu Četvorke i HDZ-a".

Iako članovi “Četvorke” iz Bh. bloka uporno tvrde da ne žele saradnju s nacionalnim strankama, u praksi se to pokazalo da se to odnosi samo na SDA. Naime, izjave i konkretne političke poteze stranaka “Četvorke” dokaz su da ne vide smetnju u političkoj saradnji s HDZ-om i SNSD-om, bez obzira na posljedice, ako će to značiti reducirani utjecaj SDA u političkom životu Bosne i Hercegovine. Štaviše, “Četvorka” se nameće kao konstruktivni partner HDZ-u.

U 309. broju analiziramo nastanak i pisanje sve većeg broja novoformiranih, (polu)anonimnih portala sa čijih se stranica širi politička radikalizacija.

Šta se mora desiti s nečijim sistemom vrijednosti i koliki mora biti njegov stranački fanatizam pa da je spreman zbog mržnje spram SDA podržavati političke sabotaže koje će u njegovoj sredini na vlast dovesti Dodikov SNSD, Čovićev HDZ ili Abdićev DNZ? Kako je moguće da radi komada vlasti “veliki” Bošnjaci podržavaju boljševičke antibošnjačke ideološke agende, a deklarirani vjernici militantne ateističke zahvate u društvo? Otkud ovakva poplava najcrnjeg makijavelizma gdje do jučer pristojni ljudi svjesno prenose ono što i sami znaju da su najmonstruoznije klevete, objede i tračevi, pritom umirujući savjest da “cilj opravdava sredstva”?

Planula je (ne)očekivana ljubav “u tornju” a novi Stav donosi detalje veze Frahrudina Radončića i Elmedina Konakovića. Naime, neki su mediji uočili i vrlo stidljivo obznanili da iz Radončićevog tabora dolaze izjave koje su svojevrsne molbe za prihvatanje SBB-a u novu Vladu KS. Pametni su naslutili da se “prevrtač” u Radončiću ponovo probudio i sada moli Konakovića da postane još bljeđa kopija onoga što su Nikšić i Forto – “pomoćni drveni točkovi Konakoviću”. Naslućeno se dogodilo u “tornju”, koji je utemeljitelj sagradio i čiji vlasnik čas nije čas jeste i koji izgradnja transverzale treba, konačno, da uvede u urbani dio grada. Uskoro su uslijedili niski napadi na lični i porodični integritet predsjednika SDA, bez sumnje u nadi da će Bakir Izetbegović zagristi mamac uvreda i krenuti u polemiku s Radončićem. Plan je bio jednostavan – izazvati Izetbegovića i kroz polemiku sebe postaviti u glavnu opozicijsku ulogu. No, Izetbegović nije zagrizao i Radončićev je plan propao. 

Dok čekamo ponovljene izbore u Srebrenici, u novom Stavu pišemo o tome može li taj grad postati Distrikt.

Priča o posebnom statusu Srebrenice traje već godinama i aktivira se s vremena na vrijeme. Sad već davne 2007. godine bošnjački odbornici u Skupštini opštine Srebrenica usvojili su rezoluciju o specijalnom statusu Srebrenice. Ta odluka nikada nije stupila na snagu jer se u sve uključio tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schwarz-Schilling, proglasivši rezoluciju neustavnom i najavljujući oštre mjere proglasi li Skupština izdvajanje iz RS-a.

U novom broju Stava otkrivamo pozadinu ofanzive kadrova Naše stranke na table sa nazivima ulica u glavnom gradu Bosne i Hercegovine za što je medijska priprema već krenula u listu Oslobođenje. Ne znamo da li kolege u Oslobođenju znaju razliku između nacional-socijalizma, panislamizma i nacifašizma, ali izjava da je Busuladžić “zagovarao ideju nacifašizma”, napisana u formi aksioma, taman je tačna koliko i mnoge druge “činjenice” u ovom tekstu. Jedna od njih svakako je i tvrdnja da se s Mustafom ne treba obračunavati zato što je “osnivač Mladih Muslimana”! Možda su novinari Oslobođenja u tvrdnji s Wikipedije da je Mustafa bio “nositelj ideje pokreta Mladi Muslimani” učitali da je bio i osnivač pokreta, ali to je naprosto laž. Ona ukazuje na zaključak da ideološki aparat koji neumorno radi na nacifikaciji muslimana u Bosni i Hercegovini nije u stanju pročitati ne jednu knjigu već i jednu brošuru o “Mladim muslimanima”.

Reporteri Stava posjetili su stari grad Dubrovnik kod Ilijaša, sagrađen na strmom, uskom i krševitom izdanku brda Hum, iznad ušća potoka Zenik u rijeku Misoču, u mjestu koje se zove Višnjica, u zimskim uvjetima skoro je nepristupačan. Od naselja Misoča, uz cestu Sarajevo – Ilijaš, pa do starog grada Dubrovnika vožnja traje približno 45 minuta. Pola puta vozite se asfaltiranom cestom, a pola makadamskim putem kojim se u zimskim uvjetima može voziti samo terencem. Sam grad opasan je strmim liticama i moguće mu je prići jedino iz sela Kopošići, u kojem se nalazi istoimena nekropola stećaka. I Dubrovnik i nekropola zaštićeni su nacionalni spomenici, a, po svemu, čine jedinstvenu cjelinu. Dubrovnik izgleda impresivno, ostaci zidina, ali i rekonstruirani njegovi dijelovi odaju sliku tvrđave u koju se gleda sa strahopoštovanjem.

U novom Stavu donosimo i priču o problemima stanovnika tuzlanskih naselja nedaleko od Termoelektrane. Oni žive uz skoro svakodnevne nestanke struje. Problemom je zahvaćeno više od pet hiljada stanovnika kojima se kvare električni uređaji, trpe poslovi i domaće životinje, istruhli i krivi stubovi prijete prolaznicima, pacijente vraćaju iz ambulanti...

Od prošle godine, među 8.291 pripadnikom Vazduhoplovnih snaga Holandske armije među višim oficirskim kadrom prvi je put i jedna Bosanka, major Zerina Arslan. Svršenica Stomatološkog fakulteta u Amsterdamu odlučila se za posao stomatologa u vojnoj bazi, za što su predviđeni samo viši vojni činovi. To je značilo da se mora dodatno obučiti i doškolovati s budućim oficirskim kadrom važne članice NATO pakta. Tako je Zerina, kao diplomac holandskog univerziteta, iskoristila mogućnost pohađanja skraćene vojne akademije i vrlo brzo stekla čin majora. Sada se brine o zdravlju zuba pilota i drugih pripadnika vazduhoplovstva. Po roditeljima, ocu Sulejmanu i mami Fatimi, dolazi iz Vlasenice i Kladnja, ali je u pasošu mjesto rođenja holandski Lelystad, iz prve izbjegličke godine familije Arslan u zemlji tulipana. U roditeljskom domu dobila je fin odgoj, tako da lijepa Zerina odlično govori i piše bosanski jezik. Prati zbivanja u Bosni i Hercegovini, čita portale i rado se odazvala pozivu da govori za Stav.

Novi Stav donosi priču o platformi “IslamEDU”. Ona je osmišljena u Sarajevu je s ciljem promocije islamskog znanja i islamskih nauka, a kroz edukaciju i edukativan sadržaj. Kao takva, sa svim svojim pripadajućim sadržajem i načinom komuniciranja s korisnicima predstavlja jedinstven prostor kako u Bosni i Hercegovini, tako i u širem okruženju.

U Stavu smo obilježili i Svjetski dan hidžaba pričom o ženama koje ga ponosno nose. Hidžab, odnosno propisno pokrivanje, jedna je od islamskih odredbi za žene, a 1. februar obilježava se kao Svjetski dan hidžaba. Mnoge žene poštuju ovu Allahovu naredbu, a svaka od njih ima neku svoju posebnu priču kako se na to odlučila.

Dopisnik Stava iz Turske donosi priču o terorističkoj organizaciji FETÖ, mračnom terorističkom kultu koji ne mijenja svoj “modus operandi” i koji je svoje pipke razgranao po Njemačkoj.

Kvazireligiozna teroristička organizacija fetulahdžija (FETÖ) i u Njemačkoj je vjerna praksi davanja imena svojim paravan-organizacijama koje su u potpunoj suprotnosti njenoj prirodi. Tako imamo “svjetlo” i “svjetionik” kao lajtmotiv u nazivima ove mračne mreže, a sada vidimo i “sreću”, a kako bi ukaljala sve čega se dotakne, Rumi je zloupotrebljavan na svim geografskim širinama gdje je FETÖ prisutan.

Doprinos rasvjetljavanju utjecaja dugo vremena zanemarivane i osporavane islamske nauke dao je i zenički ljekar, penzionirani univerzitetski profesor Sahib Muminagić, knjigom Zlatno doba islamske medicine o kojoj pišemo u ovom broj Stava.

Temelji na kojima je izgrađena islamska nauka jesu prije svega Kur’an i hadisi poslanika Muhammeda, a. s. Od beduinskih plemena Muhammed, a. s., izgradio je snažan muslimanski narod koji će arapski jezik proširiti na ogromna područja i učiniti ga jezikom znanstvenog izraza. Islam je dao desetine izvanrednih mislilaca, liječnika i znanstvenika čija djela tek danas dobijaju zaslužena priznanja iako su stoljećima prethodila sličnim djelima nastalim u zapadnoj civilizaciji.

Novi broj sedmičnog lista Stav u prodaji je danas poslijepodne u Sarajevu, a od četvrtka, četvrtog februara, širom Bosne i Hercegovine.