Općinska organizacija SDA Janja saopćila je da su na izborima za savjete mjesnih zajednica na području Grada Bijeljina bile prijavljene četiri liste kandidata, dvije političkih partija (SDA Janja i NiP Bijeljina), Udruženja građana „Oksigen“ iz Janje i grupe građana „Jedinstvena lista“ iz Novog naselja Janja, sa ukupno 31 kandidatom, a da je zbog izostanka dogovora probosanskih lista/kandidata došlo do podijele glasačkog tijela u Janji gdje dominantno živi bošnjačko stanovništvo, tako da su izbori za savjet MZ Janja završeni pobjedom kandidata grupe građana „Jedinstvena lista“.

-Umjesto dosadašnjih devet Bošnjaka u savjetu MZ Janja u novom sazivu ćemo imati osam Srba i jednog Bošnjaka. Sve je to bio razlog da nakon objavljivanja rezultata izbora započne iznošenje međusobnih optužbi učesnika u izbornom procesu, ističe se u saopćenju za javnost SDA.

Navode da je 7. mart bio određen kao krajnji rok za dostavljanje kandidatskih listi, koji je u međuvremenu produžen do 10. marta do 15 sati.

-Nakon što je NiP Bijeljina 07. marta predao svoju listu kandidata predsjednik NiP Bijeljina, Sead Trnovac je istu večer nazvao predsjednika savjeta MZ Janja Muju Bogaljevića sa prijedlogom da se napravi zajednička lista znajući pri tome da g. Bogaljević nije član IO SDA Janja i da u ime SDA ne može donositi nikakve odluke. Želeći doprinijeti rješavanju situacije Mujo Bogaljević je 11. marta u biblioteci BZK „Preporod“ upriličio sastanak predsjednika opštinskih organizacija SDA i NiP i tada aktuelnog saziva savjeta MZ Janja.

Sastanak je organizovan sa ciljem da se, nakon prijavljivanja zasebnih lista Gradskoj izbornoj komisiji Bijeljina, pokuša dogovoriti zajednički nastup na izborima na način da obje stranke zajednički nominuju ukupno devet imena sa svoje dvije liste koje bi zatim preporučili građanima Janje da im daju povjerenje, navodi se u saopćenju.

Zaključak sastanka je bio, naglašavaju iz SDA, da se predsjednici stranaka konsultuju sa svojim izvršnim odborima i utvrde da li postoji saglasnost za takav nastup i ako postoji u kojem omjeru da se rasporedi tih devet kandidata.

-Predsjednik OO SDA Janja, Mustafa Gradaščević, je odmah na sastanku pokazao spremnost da ova stranka podrži navedeni aranžman i predložio nekoliko kombinacija (7:2, 6:3 pa i 5:4 u korist kandidata OO SDA Janja). Sa druge strane predsjednik NiP Bijeljina, Sead Trnovac nije pokazao spremnost da podrži ovakav prijedlog tvrdeći da, zbog velikih zasluga svojih kandidata on ne može eliminisati sa liste nikoga od njih.

Dogovor je bio da se učesnici sastanka konsultuju sa organima svojih stranaka i da se novi sastanak upriliči za dva dana. IO SDA Janja je održao sastanak na kojem je jednoglasno podržan prijedlog o zajedničkom nastupu u ovakvom formatu, gdje je predsjednik Gradaščević ovlašten da na sastanku sa predsjednikom NiP Bijeljina dogovori omjer i imena kandidata koji bi činili devetorku koja bi bila podržana od obje stranke. Predstavnici NiP Bijeljina više se nisu oglasili, objašnjavaju iz SDA.

U međuvremenu, 12.03. savjet MZ Janja je organizovao radnu večeru sa predstavnicima političkih stranaka (SDA, NiP), privrednika i udruženja građana koja funkcionišu na području Janje. Izbori za savjet MZ Janja su bili glavna tema sastanka. U saopćenju SDA se navodi da Iako pozvani, predstavnici NiP Bijeljina nisu se pojavili na tom sastanku jer su „smatrali da je važnije prisustvovati stranačkom skupu u Tuzli nego ovom sastanku u Janji“.

-Nakon sastanka u biblioteci BZK „Preporod“ predsjednik NiP Bijeljina Sead Trnovac prekinuo je svaku komunikaciju sa predsjednikom OO SDA Janja na temu zajedničkog nastupa na izborima za savjet MZ Janja. O iskrenoj namjeri GO NiP Bijeljina prema zajedničkom nastupu na izborima sa SDA Janja dovoljno svjedoči činjenica da su prvi predali listu kandidata za samostalno učešće na izborima, zaključuje se u saopćenju OO SDA Janja.