Tužilaštvo Bosne i Hercegovine (BiH) u vezi sa uviđajem aviona na Međunarodnom aerodromu u Sarajevu, saopćilo je kako nakon provedenog uviđaja prema preliminarnim nalazima stručnih osoba, ne postoje indicije koje bi ukazale na zaključak da je oštećenje na avionu nastalo djelovanjem vatrenog oružja.

Dežurni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koordinirao je provođenje uviđaja koji je na Međunarodnom aerodromu Sarajevo izvršio uviđajni tim.

”Nakon provedenog uviđaja prema preliminarnim nalazima stručnih osoba, ne postoje indicije koje bi ukazale na zaključak da je oštećenje na avionu nastalo djelovanjem vatrenog oružja“, navedeno je u saopćenju Tužilaštva.

Prema stavu stručnih osoba oštećenje je prouzrokovano mehaničkim udarcem.

”Izvršenim analizama utvrđeno je da nema tragova barutnih čestica, niti drugih tragova koji bi ukazivali na dejstvo projektila iz vatrenog oružja”, istaknuto je u saopćenju.

Podsjećamo, jutros je dežurni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine naredio uviđaj nakon zaprimljene informacije, da je redovnom kontrolom aviona na aerodromu Sarajevo, koji je stigao letom iz Zagreba, na trupu letjelice uočeno oštećenje za koje postoji mogućnost da je naneseno zrnom iz vatrenog oružja.

”Uočeno oštećenje nije ni na koji način ugrozilo sigurnost leta i putnika, a detaljnim pregledom utvrdit će se način oštećenja, kao i sigurnost aviona za dalju zračnu plovidbu”, navedeno je u prethodnom saopćenju Tužilaštva Bosne i Hercegovine.