U društvu u kojem svakim danom imamo sve više vlasnika pasa, izvjesno je da je nadzor nad njima, ali i svim drugim držaocima pasa (uzgajivačima, lovcima, azilima, pansionima, aktivistima…), ne samo važno pitanje nego da predstavlja i neophodnu zakonsku obavezu nadležnih vlasti. Nedovoljna inicijativa odgovornih u osiguravanju dosljednog provođenja državnog Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i uvezivanju zakonskih mjera u samoodrživ, efikasan i human sistem za upravljanje populacijom pasa, za posljedicu ima kontinuiran dolazak novih pasa na ulice gdje niko o njima ne može brinuti i gdje su zdravlje i sigurnost i ljudi i pasa ugroženi. Česta je i zloupotreba pasa u svrhu neprijavljene zarade, pri čemu se riskira ne samo širenje bolesti već i dobrobit ove plemenite životinje.

“Upravo jedan ovakav slučaj, koji s velikim žaljenjem i osudom koristimo kao jeziv podsjetnik nedovoljne inicijative odgovornih institucija, desio se tokom ljeta ove godine u nelegalnom skloništu na Nišićima, a gdje je preko 40 pasa izgubilo život u stravičnoj patnji koju teško ko može i zamisliti, boraveći preko dva mjeseca u ekstremno neuslovnom prostoru bez zraka i na temperaturama koje su u unutrašnjosti dosezale i do 70 stepeni! Informacije o ovome smo dobili od aktivista jednog lokalnog udruženja, a potvrdila ih je i Veterinarska inspekcije Kantona Sarajevo koja je i intervenisala na terenu”, stoji u saopćenju.

Kao jedna od najvećih organizacija za dobrobit pasa i akter koji u Bosni i Hercegovini već dugo godina kroz svoje programe dobrovoljno, ali značajno, pomogao upravo rješavanju problema napuštenih pasa na zakonski, human, sistemski i trajan način, Dogs Trust ovim putem još jednom poziva nadležne lokalne vlasti i inspekcije da hitno pojačaju nadzor i inicijativu da se mjere Zakona uvežu u sistem i da se osigura njihovo trajno provođenje. Podsjećaju iz ove Fondacije da ovaj problem nije nastao preko noći, pa se ne može tako ni riješiti, a ključ eliminiranja rizika za ljude, i istovremeno sprečavanja monstruoznosti prema nedužnim životinjama, jeste u dosljednoj provedbi Zakona i uspostavi sistema kakvog imaju sve lokalne zajednice u Evropskoj uniji, a kojoj i Bosna i Hercegovina teži.

Isključiva odgovornost je na lokalnim vlastima, ali svi možemo pomoći u skladu sa svojim mogućnostima; od medija koji mogu važnost pitanja podići na viši nivo, do građana koji mogu zahtijevati od svojih lokalnih vlasti da se aktiviraju u ovom smislu. Ako primijetite neadekvatan odnos prema životinjama, ili bilo kakvu situaciju rizičnu vezanu za životinje, obratite se lokalnoj veterinarskoj inspekciji kao prvoj odgovornoj instanci, stoji u saopćenju Fondacije Dogs Trust.