Narodna skupština Republike srpske danas je na posebnoj sjednici, koja je okončana, glasala o pet odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine u kojima je preglasan član Predsjedništva BiH Milorad Dodik. 

NSRS danas nije prihvatila da se proglasi zaštita vitalnog nacionalnog interesa po ovih pet odluka Predsjedništva BiH, što znači da neće biti veta na ove odluke.

Dodik je tražio da se ove odluke proglase štetnim po nacionalne interese smatrajući da ih je Predsjedništvo BiH donijelo bez konsenzusa. 

NSRS nije potvrdila dvotrećinskom većinom izjave člana Predsjedništva BiH iz Rs-a o proglašenju Odluka Predsjedništva BiH, usvojenih na 25. redovnoj sjednici Predsjedništva BiH održanoj 31. marta 2022. godine, veoma štetnim po vitalne interese Rs-a.

Narodna skupština nije dvotrećinskom većinom potvrdila odluku o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva BiH iz Rs-a o proglašenju Odluke o odobravanju zaključivanja Memoranduma o razumijevanju između Centralne izborne komisije BiH i Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u BiH (OEBS BiH) koja je usvojena bez konsenzusa na 25. redovnoj sjednici Predsjedništva BiH održanoj 31. marta 2022. godine, veoma štetnom po vitalne interese Rs-a.

Također, nije potvrđena ni odluka o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva BiH iz Rs-a o proglašenju Odluke o odobravanju zaključivanja Memoranduma o razumijevanju u vezi sa saradnjom u području izbora između CIK-a BiH i Državne izborne kancelarije Mađarske koja je usvojena bez konsenzusa na 25. redovnoj sjednici Predsjedništva BiH, održanoj 31. marta 2022. godine, veoma štetnim po vitalne interese Rs-a.

Nije usvojena odluka o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva BiH iz Rs-a o proglašenju Odluke o odobravanju zaključivanja Sporazuma o učešću BiH u međunarodnom istraživanju kompjuterske i informacione pismenosti ICILS 2023 koja je usvojena bez konsenzusa na 25. redovnoj sjednici Predsjedništva BiH, održanoj 31. marta 2022. godine, veoma štetnom po vitalne interese Rs-a.

Osim toga nije potvrđena ni odluka o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva BiH iz Rs-a o proglašenju Odluke o odobravanju zaključivanja Sporazuma o učešću BiH u međunarodnom istraživanju o učenju i podučavanju TALIS 2024 koja je usvojena bez konsenzusa na 25. redovnoj sjednici Predsjedništva BiH održanoj 31. marta 2022. godine, veoma štetnom po vitalne interese Rs-a.

Ni peta odluka nije potvrđena, a to je odluka o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva BiH iz Rs-a o proglašenju Odluke o odobravanju zaključivanja Sporazuma o učešću BiH u međunarodnom istraživanju trendova u znanju matematike i prirodnih nauka TIMSS 2023 koja je usvojena bez konsenzusa na 25. redovnoj sjednici Predsjedništva BiH, održanoj 31. marta 2022. godine, veoma štetnom po vitalne interese Rs-a.