U sklopu proslavljanja rođendana ruske mornarice, održana je tradicionalna vojna parada, koju Rusi organiziraju svake godine u zadnjoj sedmici jula. 

Parada je upriličena na rijeci Nevi, koja se nalazi u blizini ruskog Sankt Petersburga. Ovakve vrste parade na kojima se demonstrira ruska vojna moć posjećuje veliki broj gledalaca, što nije bio slučaj sa ovogodišnjom priredbom koja je održana bez prisustva publike. 

Naravno, razlog tome jeste trenutna nepovoljna epidemiološka situacija. Uprkos epidemiološkim mjerama koje su trenutno na snazi u Rusiji, vojnoj paradi su se pridružili vojnici Irana, Pakistana i Indije. 

Ukupno na paradi učestvuje oko 4.000 vojnika, koji su za ovu priliku u upotrebu stavili 50 ratnih brodova, te 50 aviona. 

Cjelokupnu priredbu nadgleda državni vrh Rusije, predvođen predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je tokom govora istakao kavu moć posjeduju ruske vojne snage, naglašavajući da je oprema kojom ruska mornarica raspolaže dovoljna da u bilo kojem trenutku odgovori i locira svaki eventualni napad. 

Rusku mornaricu osnovao je poznati ruski vladar Petar Veliki, a kada je riječ o njenoj snazi tokom dvadesetog i dvadeset i prvog vijeka njena ekspanzija se pripisuje trenutnom suverenu Rusije, Vladimiru Putinu.