Gazi Husrev-begova džamija ili samo Begova džamija u Sarajevu je zbog svoje veličine i privlačnosti jedan od najznačajnijih spomenika sakralne islamske arhitekture na Balkanu. Izgrađena je 1530. godine, a džamija je zadužbina Gazi Husrev-bega, vladara bosanskog Sandžaka.

Projektovao ju je Ajem Esir Ali iz Tibrisa, jedan od najvećih istambulskih arhitekata, a gradili su je dubrovački majstori. Džamija je kvadratnog oblika, sa kupolom prečnika 13m i visinom od 16m. Na nju se nadovezuju manje kupole i polukupole. Interijer džamije zrači nesvakidašnjom umjetničkom atmosferom.

Uz džamiju se nalazi šadrvan, čija voda služi za ritualno umivanje-pranje (uzimanje abdesta) prije molitve. Današnji oblik s kupolom datira iz 1893. godine. Od 1530. godine je na istom mjestu stajao bunar. U sjeni džamije i stoljetnih lipa su dva turbeta, u kojima je 1541. godine ukopan Gazi Husrev-beg i njegov zatočenik i kasnije prijatelj, dalmatinac Murad-beg Tardić.

Nedaleko od džamije je sahat-kula i medresa. U 16. vijeku, kada je izgrađena, Begova džamija je predstavljala objekat od izuzetne važnosti za urbani razvoj Sarajeva i jedan je od najznačajnijih objekata iz bogate ostavštine Gazi Husrev-bega. To je prva džamija u svijetu koja je dobila električno osvjetljenje 1898. godine.

Nažalost, ova džamija, kao i većina drugih na teritoriju Bosne i Hercegovine, oštećena je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, od strane srpskog agresora. Ipak, džamija je popravljena i obnovljena 6. jula 1998. godine. Naime, 6. jula 1998. godine izvršena je popravka i adaptacija, te je džamija od tada ponovo osposobljena i otvorena. Ovi radovi izvršeni su donacijom Vlade Kraljevine Saudijske Arabije.

(Historija.ba)