Malo prije me zatekla vijest u džamiji da je na bolji i pravedniji svijet preselio šejh hadži Salih ef. Ibrišević, dugogodišnji imam MIZ Sarajevo i veliki alim, arif, šejh, dobročinitelj, vakif i nadasve veliki insan-ljudina. Tih sedamdestih i osamdesetih godina mnogi studenti FIN-a i učenici GHM su hrlili na Vratnik da čuju i slušaju ovog mubarek insana.

Imali su šta čuti ali i vidjeti. Odgajao ih je i podučavao najvećim vrijednostima našeg dina a to je tevhid-vjera u Jednog Boga. Mnogi od tih studenata i učenika su danas čestiti imami, hafizi, gl. imami, muftije, direktori, profesori na fakultetima i drugim institucijama. Po priči mnogih od njih jedva su čekali džumu ili zikr koji je bio uoči petka da saznaju nešto novo o našoj vjeri, Uzvišenom Allahu i hazreti pejgamberu Muhammedu s.a.w.s.

Napisao je mnogo kitaba-knjiga, tekstova ali i prevodio sa arapskog jezika da bi naša ulema mogla lakše i bolje pripremati hutbu i predavanja. Učinio je mnogo hajra za svoga života i pomogao na hiljade ljudi, studenata, učenika, sirotinje, onih koji su imali neke lične potrebe. Nikada nikog nije vratio a da ga makar nije saslušao i lijep savjet dao. Svojom pojavom je pokazivao islam. Teško je bilo da ga sretnete a da ga ne prepoznate i da mu selam ne uputite. Njegovo znanje, njegov gard, duhovna i fizička ljepota, njegov način oblačenja, njegov edeb, njegova mubarek ćehra, njegov pristup spram onoga s kim je stajao ostavljali su ljude bez teksta. Čast ga je bilo sresti a posebno boraviti u njegovom društvu.

Nisam nikada nikom rekao niti sam napisao dok je bio živ ali sada ću radi ibreta to napisati i kazati. Naime, dok je bio imam na Vratniku kupio je kuću u kojoj je boravio sa svojom čestitom porodicom. Penzija, rat i sve ono što se dešavalo iza rata Allahovom voljom šejh hadži Salih ef. odselio je sa Vratnika ali mu se uvijek vraćao. Nakon izvjesnog vremena, tu svoju kuću poklonio je jednoj lijepoj i čestitoj muslimanskoj porodici koja nije bila u prilici da sebi riješi stambeno pitanje. Samo ih je nazvao i rekao da dođu kod njega i rekao: "U ime Rabba poklanjam vam svoju kuću i još šta god bude trebalo oko adaptacije stojim vam na raspolaganju!"

Molim Uzvišenog da našem dobrom šejh hadži Salih ef., Uzvišeni oprosti i da mu sagradi još ljepšu i bolju kuću u džennetu.