Sedmični list “Stav” u dogovoru s aktuelnim mesnevihanom hadži hafizom Mehmedom Karahodžićem prenosi u nastavcima dersove iz “Mesnevije” održane u Mevlevijskom kulturnom centru na Jekovcu.

Priredio: Šaban GADŽO

 

NOVO POGLAVLJE

Na mejdan (trg) su pozvani Izraelićani, da bi se, putem te lukavštine, spriječilo začeće Musaa, alejhis-selama

Munedždžimi (zvjezdoznanci) potrefili su tačno dan kada će se Musa začeti. Zašto ovo ističemo? Sigurno ste u nekim knjigama naših velikana nailazili na to da i oni spominju položaje zvijezda pa i sam hz. Mevlana u nekoliko bejtova spominje nebeske sfere i nebeska tijela u našem sunčevom sistemu i njihov utjecaj – djelovanje. Pouzdano znamo da se ne valja baviti tim stvarima – zvjezdoznanstvom ili astrologijom, ali ipak da nešto malo spomenemo da nam ta stvar bude bliža. Abdullah ibn Abas, radijallahu anhuma, rekao je Mejmunu ibn Mehranu (r. a.): “Nemoj da se odaješ zvjezdoznanstvu, jer to otvara put bavljenju magijom i ogledanjem.” Vrlo lahko možeš upasti u te stvari. E, sad, ovi ljudi koji su to spominjali, šta s tim? Mi vidimo u Kur'anu da Allah, dželle šanuhu, spominje zvijezde da se u tminama noćnim po njima ravnamo – On vam je stvorio zvijezde da se po njima u mraku upravljate, na kopnu i moru. (El-En'am, 97)  Hazreti Pejgamber (s. a. v. s.) nam kaže da su njegovi ashabi kao zvijezde, da se mi, u ovim tminama našeg neznanja, orijentiramo prema tim zvijezdama, prema Božijim prijateljima koji se oko nas nalaze. Dakle, to su prave zvijezde i one imaju utjecaja kao i ova nebeska tijela, ali ovi velikani ne otvaraju vrata onome na što upozorava Ibni Abas – bavljenjem magijom, ogledanjem, jer sama ta nauka (astrologija) nije ni hajr ni šer, ona će to postati tek onda kad dođe u kontakt s onim koji je ovladao njom, tj. kako će je koristiti. Muzika isto. Polemike se vode je li haram ili nije, a zavisi od toga kako je koristiš. Ona sama po sebi nije ni jedno ni drugo, ali šta će sad s tobom biti kad dođeš u kontakt s tim?! Šta će biti od čovjeka kad dođe na položaj, kad mu dođu sredstva, bogatstva?! Da li će ga njegov položaj odvesti u šer ili u hajr, zavisi od njegove svijesti o Gospodaru koji ga prati. Ovo treba da znamo kako nas ne bi zbunjivale rasprave o ovim pitanjima.

Faraonovi zvjezdoznanci imali su toliko znanje da su po rasporedu zvijezda tačno odredili noć Musaova začeća i sad pokušavaju da to spriječe. Ali pošto ovdje nema tevfika, nema podrške od Gospodara, nasmijat će im se sudbina direktno u lice. Upravo taj koga hoće da likvidiraju Allah će dati da se začne i bude odgajan na Faraonovom dvoru.

O, zatočenici, k mejdanu idite! Vaše nade

su ispunjene. Cara careva ćete vidjeti

i njegovu darežljivost osjetiti.

Kad su Izraelićani čuli radosnu vijest,

bili su žedni i silno željni toga.

(Eto, to je u prirodi čovjeka da žudi za onim što mu je do tada bilo uskraćeno, a šta se iza toga krije, on ne vidi.)

Na trik su nasjeli i toj strani pojurili.

Sebe su, radi otkrivanja, pripremili.

 

 

HIKAJA – PRIČA

Na taj način je ovdje (u Konyi) lukavi Mongol

rekao: “Tražim izvjesnog Misirliju.

Skupljene Misirlije dovedite na ovu stranu,

da bi taj traženi ruci prišao.”

(U moju blizinu došao.)

Hazreti Mevlana rodio se 604/1207, a preselio 672/1273. U vrijeme Mongola imao je oko 50 godina i bio je svjedok tih burnih događaja.

Kako bi koji dolazio, on bi govorio: “Nije ovaj!

Odmah uđi, gospodine, i u taj ćošak sjedi!”

Dok na ovaj način svi bijahu sakupljeni,

i putem ove varke obezglavljeni.

(U prolaznoj sobi čekao bi dželat koji im je vratove sjekao i glave odsijecao. Ovdje nije riječ samo o pozivu Izraelićanima ili ovim Misirlijama, to se odnosi na svaki poziv koji se i nama individualno upućuje, lijepo upakovan, i mi pohrlimo jer to nemamo. Ova žudnja u nama proradi i ona nas gura na tu stranu. E, onda nam hz. Mevlana kaže lijek za to):

Nesreća ih je pogodila jer muezzina ne poslušaše

i zovu muezzina (namaza) se ne odazvaše.

(Da su otišli u džamiju na poziv muezina, ne bi se onda mogli odazvati na poziv lukavog Mongola; ne bi bili obezglavljeni. Ali ljudi su pohlepni pa se prije odazovu šejtanovom nego Allahovom pozivu. Koliko nas ovakvi pozivi-reklame obezglave pa damo prednost njima, a oglušimo se na poziv muezina koji je tu pet puta dnevno, i ne samo to, stižu do nas i drugi pozivi, jer imamo namaze između namaza, i taj poziv non-stop je prisutan. Ali od buke ove reklame, mi ne možemo da izvagamo koliki je značaj u tome i odemo na tu stranu. I onda, premda hodamo po dunjaluku, nismo umrli, ali smo duhovno obezglavljeni. Sad, pogledajmo iz te perspektive kompletan hal čovječanstva, a pogotovo muslimana!)

Nasjeli su na poziv varalice.

Pazi se šejtanove varke, o, pravoupućeni!

Vidite ovo pravo upućeni (ej rešīd!), jer čak i ti koji si stȁmen na Pravom putu pazi se šejtanske varke –  nemoj ga potcijeniti! Upućuje nas na ajeti-kerime, este īzu billah:

Toga dana će istinska vlast biti samo u Milostivoga, a bit će to mučan dan za nevjernike. Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: “Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravoga puta držao, kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo, on me je od Kur'ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!” – a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu.  (El-Furkan, 26-29)

Dakle, nemojmo nasjesti na ove šejtanove pozive, jer on ima svoje glasnike i stalno ih šalje da pozivaju. Ja Rabbi, podari nam budnost da prepoznamo ovakve zamke!

Pogledajte šta nam sad kaže hz. Mevlana:

Vapaj siromašnih (derviša) i potrebitih slušaj,

da ti krik varalice ne obuzme uho!

(Obrati pažnju na ovu kategoriju siromašnih i potrebnih pa ćeš se spasiti od krika varalice koji će ti obuzeti uho. Zašto je to tako? Čuti vapaj onog koji ima neku potrebu i odgovoriti na to znači davati od sebe, a to nefs neće nikako, jer on hoće da uzima od drugog. Zato on više voli da se okrene društvu bogatih, onih na položajima, jer će preko njih doći do svojih dunjalučkih koristi, a siromahe može pogledati s prezirom i reći – šta više obijate kućne pragove, zar vas nije stid!? U jednom hadisi-šerifu se prenosi da je Poslanik (s. a. v. s.) rekao: Ako se desi da neko od nekoga nešto zatraži u ime Allaha i zakune ga Allahom, a ovaj mu ne udovolji traženju, taj je najgori na zemlji.

Dakle, neće se otvoriti ni tvoje duhovno oko ni uho – nećeš ni čuti ni vidjeti – sve dotle dok se ne rastaviš od sebe, od onog niskog Ja koje ti ne da da se okreneš na ovu stranu i na taj način osujetiš poziv varalice.)

 

Ako su siromašni pohlepni i loše naravi,

među proždrljivcima ti velikana duha traži.

(Ako se desi da među ovima na koje sam ti skrenuo pažnju – derviši, siromasi –  bude pohlepnih za dunjalukom, pa još pokušavaju kroz svoju odoru i taj jedan zahiren duhovni život da postignu ovaj svijet – pohlepa ih goni na to –  ako su  lošeg ahlaka..., ipak – među proždrljivcima velikana duha traži, jer će se oni sakriti na ovaj način. Obrati pažnju na ovu drugu kategoriju jer će oni na ovakav način sebe sačuvati.)

Na dnu mora biseri su s kamenčićima.

Ponosi su usred sramota.

(U dubinama se nalazi ono što je vrijedno; ponos se krije pod plaštom mana i nedostataka – dobri ljudi kriju svoje vrline, a ističu mane. Kako je povezao ova dva bejta! Vapaj siromašnih – gledaj da pomogneš, a onda te upozorava da i s te strane možeš biti prevaren. Ako su ti derviši, siromašni ljudi, pohlepni i loše naravi, onda su se ovi pravi spustili u dubine, poput bisera, onda ćeš ih morati dolje tražiti. Fizički kad gledamo, biser se nalazi na dnu mora, a da bi došao do ovog duhovnog bisera, neće ti pomoći samo plivanje, morat ćeš naučiti da roniš, da zadobiješ dobar kapacitet pa da se spustiš na dno gdje je stanište bisera. Nije to tek tako lahko naći.)

Dakle, uzbuđeni Izraelićani

od ranog jutra prema mejdanu nagrnuše.

Kad ih je varkom na mejdan privukao,

svoje lice, vrlo svježe i čilo, pokazao im je.

On im utjehu i poklone pruži.

Hem darove, hem obećanja, taj vladar im uruči.

(To je tako sa svim tim reklamnim pozivima. Ne mislim samo na to da neko hoće da nekoga prevari, već skrećem pažnju da su svi ti pozivi tu da bi te odvratili od hudūra – prisutnost srca uz Hakka bez halka –  i od ovog Hakkovog poziva.)

Potom reče: “Radi vaših duša,

svi na mejdanu prespavajte ovu noć!”

Odgovoriše mu: “Mi smo na hizmetu.

Ako želiš, jedan mjesec ćemo ovdje ostati.”

(Tolika je ta žudnja za onim što ne posjeduješ! Na taj način ti pristaješ na hizmet – služba, dvorba, usluga – jednom sistemu koji to nudi i postaješ sudionik njegov, a onda će nam ove ostale stvari sve pobjeći. Pogledajte nam hala, na cijeloj kugli zemaljskoj!)

 

NOVO POGLAVLJE

Faraon se vraća s mejdana, veseo što je uspio rastaviti Izraelićane od njihovih žena, te noći začeća

 

Car se uvečer vratio ushićen, sebi govoreći:

“Ovo je noć začeća, a oni daleko od žena.”

Njegov rizničar Imran, bivši mu na hizmetu,

također je uz njega, došao u grad.

(Imran je otac Musaa, alejhis-selama.)

Faraon reče: “O, Imrane, kraj ovih vrata spavaj!

Pazi! Ne idi ženi i ne traži sohbet s njom!”

Imran odvrati: “Ja ću spavati na ovom tvom pragu.

Neću ni o čemu razmišljati, osim o tvom zadovoljstvu.”

Bio je Imran, također, od Izraelićana,

ali Faraonu je bio srce i duša.

Zar je posumnjati mogao da će mu on neposlušan biti,

i to, od čeg Faraonova duša strepi, učiniti?!

(Eto tako, mi bježeći od sudbine, direktno joj idemo u susret! Sve je ovo zbog toga što nema tevfīka, podrške Allaha Uzvišenog.)

 

NOVO POGLAVLJE

Sastanak Imrana s Musaovom majkom i ona zanese/ponese Musaa, alejhis-selama

 

Car ode, a on u predvorju zaspa.

Polovinom noći dođe njegova supruga da ga vidi.

Žena mu priđe i usne mu poljubi.

Te noći ga iz sna probudi.

On se probudi i ugleda svoju ženu,

koja poljupcima njegove usne obasipa.

(Nju su po Allahovom emru meleki donijeli.)

Imran upita: “Kako dođe u ovo vrijeme?”

Ona odgovori: “Putem čežnje i Božije odredbe.”

Čovjek, ljubavlju ispunjen, k sebi je privuče,

ne upustivši se tog trena u borbu sa sobom.

(U zanosu, on više nije mislio na posljedice i na strah od kazne Faraonove. Ima jedna Krležina misao koja glasi: Mi smo plod jednog besvjesnog trenutka.)

Sjedinivši se s njom, emanet pohrani,

pa reče: “O, ženo, ovo nije mala stvar!”

(Iz ovog našeg sastanka nešto će se golemo roditi; preko nas djeluje jedna viša volja. Allah što hoće to će biti, a ono što mi hoćemo – neće.)

Željezo je po kamenu udarilo. Vatra se rodila.

Jedna vatra, koja će se caru i njegovom carstvu osvetiti.

(To je ono što je Faraon u snu vidio, onu vatru iz Kudsa koja je zapalila sve Kopte u Egiptu, a ostavila netaknutim Izraelićane.)

“Ja sam kao oblak, ti zemlja, a Musa rastinje!

Hakk je car šatrendža, a mi matirani!

(Šatrendž je šah, a Gospodar je Taj koji postavlja figure tamo gdje treba da budu.)

Mat i pobjeda od Cara su, znaj, o, nevjesto!

To ne smatraj od nas! Ne ismijavaj nas!

(Dakle, tevfik, inajet, sve što smo prije spominjali, sve je to od Hakka Uzvišenog, pa se toj kapiji okreni, a nemoj sebi to pripisivati – To ne smatraj od nas! Ne ismijavaj nas!, jer takvim potezom sebe izvrgavaš ruglu, i to će te na kraju čekati – sudbina će ti se u lice nasmijati. To se dogodilo i Faraonu, a može, ne dao Bog, i nama da se desi ako pustimo dizgine našem unutarnjem faraonu, tom našem nefsu sklonom zlu.)

Taj od koga je Faraon strahovao,

začeo se, tog trena, kad sam se s tobom sjedinio!”

 

 

NOVO POGLAVLJE

Imranova preporuka supruzi, nakon sastanka, da postupa kao da ga nije vidjela

 

“Ne obznanjuj ništa od ovoga! Ni riječ ne izusti,

da ne dođe, na mene i na tebe, stotinu žalosti!

Na kraju pojavit će se tragovi ovoga,

kad alameti stignu, o, voljena!”

(Pojavit će se znakovi trudnoće.)

U tom trenu, iz pravca mejdana,

stiže vriska ljudi i zrak se ispuni.

Na to, car prestravljen, bosonog, izletje van

i reče: “Pazi, kakva je ovo buka!?

(Sjećate se kad nam je ovaj bejt  Hadži Hafiz kazivao, pa kaže: vidite kako hz. Mevlana detaljno opisuje ove događaje, kao da ih gleda, i stvarno ih je gledao – Sve je ovo hz. Mevlana vidio pa izrekao!)

Kakvo je to klicanje i vika iz pravca mejdana,

da ih se, prestravljeni, klone džini i demoni!?”

(Sad oni koji su ga sve vrijeme bodrili, onaj džinski i šejtanski svijet, koji su sve preduzeli da ugase Allahovo svjetlo, kao da ga prestravljeni napuštaju. A to će se i desiti, i on osjeća zebnju. Vidite ovaj psihološki momenat koji nam objašnjava hz. Mevlana. Jer jedna osoba u ovakvoj situaciji osjeti da se upravo desilo ono čega se ona sve vrijeme bojala. Zato je i ovakav hal kod Faraona, pa kaže: da ih se, prestravljeni, klone džini i demoni!; sad su sve te zamke i prepreke koje su oni postavili kako bi spriječili da istina dođe na vidjelo popucale.)

Imran odvrati: “Poživio naš car!

Narod izraelićanski zbog tebe se veseli.

Od careva davanja razdraganost ispoljavaju,

plešu i aplaudiraju.”

Faraon reče: “Može biti da je tako,

ali podozrenje i bojazan su me gotovo preplavili.”

(Može biti da je to tako kako ti govoriš, ali ja znam da nije, ja to osjećam – desilo se upravo ono čega sam se bojao!)

 

NOVO POGLAVLJE                        

Faraonov strah od te vike

 

“Ovaj glas je moju dušu izmijenio

i mene, od brige i gorčine jȁda, starcem učinio.”

Car je, tokom cijele noći, dolazio i odlazio,

poput hamile u vaktu porođaja.

Svaki čas je govorio: “O, Imrane,

ova vriska mi je u potpunosti prisebnost odnijela!”

Siroti Imran nije imao smjelosti da kaže

da se je našao (i sastao) sa svojom ženom.

(Nije imao smjelosti da kaže) kako se žena Imranova

Imranu prikrala, te kako se je, radi toga,

Musaova zvijezda pojavila.

(Jer meleki su je odnijeli onako kako su je i donijeli. Vidimo da je i među Izraelićanima koji su bili tu na mejdanu prisutni bilo ljudi koji su znali da čitaju te nebeske znakove i vidjeli su – pojavila se zvijezda koja navještava da se je začeo taj Izbavitelj kojeg 400 godina čekaju. To im je Jusuf, alejhis-selam, rekao da će nakon njega doći vakat kada će zapasti u vrlo tešku situaciju, kada će postati roblje, ali nakon 400 godina, Allah će poslati Izbavitelja koji će ih izbaviti iz ropstva Faraonova i odvesti ih u Obećanu Zemlju.)

Svaki pejgamber, kad bi u matericu dospio,

njegova zvijezda bi se na nebu pojavila.

(Poznat nam je slučaj Isaa, alejhis-selama, kad je začet, tu njegovu zvijezdu su vidjeli u srcu Perzije trojica mudraca oko Kašana, to je grad između Teherana i Isfahana. Iz te regije ta trojica mudraca prate tu zvijezdu i ona ih dovodi do Betlehema, gdje su tačno pronašli i mjesto gdje se rodio Isa, alejhis-selam. Dakle, kad god se začeo neki od pejgambera, nova zvijezda pojavila bi se na nebu kao znak njegovog začeća.)

 

In-ne nedž-mes  tu-ne rem-les tu-ne hab

Vah-ji hak-vallahu a-lem bis-savab!

 

Drugi dio 23. dersa koji je hadži hafiz Mehmed Karahodžić održao 14. 10. 2020. godine u Mevlevijskom kulturnom centru – Jekovac.

(Nastavit će se)