Muslimani u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta sutra obilježavaju mubarek noć Lejletu-l-kadr. Voditelj Odjela za hatabet Islamske zajednice u BiH Meho ef. Šljivo smatra da nijednu drugu noć muslimani i muslimanke ne provode sa više skrušene predanosti, ustrajne pobožnosti i iskrenog pokajanja kao što je to slučaj s noći Kadr.

U islamskom učenju i tradiciji Noć Kadr, u kojoj je započelo objavljivanje Kur’ana, bolja je od hiljadu mjeseci.

"U ramazanu Božija objava Kur’ana zasjala je svojim punim sjajem. Prve riječi 'Ikre' objavljene su Poslaniku, Muhammedu, a. s. upravo u ovom mjesecu. Koliko smo danas svjesni važnosti učenja sadržanog u Božijim objavama", kazao je ef. Šljivo u intervjuu za Fenu.

Govoreći o neiscrpnom blagoslovu ramazanskog vremena koje nam iz okeana Božije milosti dotiče svake godine, komentatori Kur’ana navode predanje po kojem je, prema brojnim mišljenjima muslimanskih autoriteta, u ramazanu započelo objavljivanje svih Božijih objava.

El-Maverdi u svom tefsiru saopćava: "Bog veličanstveni objavio je Kur’an u cijelosti/odjedanput iz Ploče Pomno Čuvane na Zemlji najbliže nebo, u mjesecu ramazanu, u njegovoj Noći Snage! A potom je objavljivao Kur’an Svojemu Poslaniku, a.s. (u dijelovima) prema Svojoj Volji objavljivanja!"

Noć Kadr, ističe ef. Šljivo, trajni je svjedok početka objave Kur'ana, tog prelomnog i najznačajnijeg kosmičkog događaja u cjelokupnoj povijesti ljudskog roda.

U noći boljoj od hiljadu mjeseci obznanjena je Uputa čovječanstvu, koja je istovremeno Knjiga koja opominje, (Zikr), Kriterij razlikovanja dobra od zla (Furkan), Knjiga neoborivih argumenata (Burhan), Knjiga očiglednih dokaza (Bejjan), Allahovo svjetlo (Nur), Knjiga koja podsjeća (Tezkireh), Knjiga radosnih vijesti (Bušra), Lijek za ono što je u grudima ljudi. (Šifa')...

"Noć Kadr je sinonim za neprolaznu vrijednost i svrsishodnost ljudskog života obasjanog svjetlom objave. Da li bi ikada bez objave čovjek mogao s divljenjem i čuđenjem pogledati u nebesko plavetnilo i sazviježđa okićena, a da ne posumnja u haos i besmisao stvaranja, da li bi bez objavljenih istina čovjek bez bojazni mogao da pogleda u nesaznatljive dubine vlastite duše a da ne posrne pred neizrecivim tajnama bivstvovanja?", naglašava on.

Temeljna poruka Kur'ana čovjeku kao stvorenju Božijem je, tvrdi Šljivo, da je nedostojno Božijem namjesniku da obožava ikada i bilo koga osim Jednog Stvoritelja.

Kur'an je knjiga, pojašnjava ef. Šljivo, čijim čitanjem, učenjem i proučavanjem postajemo svjesniji vlastite pozicije i odgovornosti. To je knjiga koja nas oslobađa okova zabluda i neznanja, knjiga koja osnažuje volju u sputavanju strasti i nagona. Budući da je svako njeno slovo Božijeg porijekla, učenje Kur'ana s poniznim poštovanjem osvježava srca i umove, razbistruje pamćenje, smiruje srca, obveseljava i liječi duše.

"Suštinsko svojstvo kur'anske poruke jeste uspostavljanje ljestvice vrijednosti koja može služiti kao mjerilo za stavljanje svake stvari na njezino odgovarajuće mjesto. Bez učenja, čitanja i vjerovanja ajeta/znakova iz Božije knjige nema izlaza sa stranputice kojom su se zaputili oni koji su porekli učenje objava i zaboravili na Božiju riječ", zaključuje voditelj Odjela za hatabet Islamske zajednice u BiH Meho ef. Šljivo u intervjuu za Fenu.

"Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov pravi put na koji On ukazuje onome kome On hoće; a onoga koga Allah ostavi u zabludi niko na pravi put neće moći uputiti." (Ez-Zumer, 23)