Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, do sada je u potpunosti vakcinisano ukupno 106.303 stanovnika KS, što, navode, predstavlja 32 posto stanovništva starijeg od 18 godina. Drugim riječima, vakcinisano je 25,7 posto ukupnog stanovništva Kantona Sarajevo.

Ovo su podaci prikupljeni kroz Informacioni sistem Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, na osnovu kojeg je sačinjen i presjek stanja vakcinacije protiv Covid-19 oboljenja.

Kako je navedeno, od ukupnog broja potpuno vakcinisanih stanovnika, njih 65.599 su vakcinisani u zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo, dok su se ostali imunizirali u zdravstvenim ustanovama izvan ovog kantona.

Od ukupnog broja potpuno vakcinisanih, najmanji broj čine osobe starosne dobi 19-25 godina, svega njih 5.026 ili 4,7 posto stanovništva. U Kantonu Sarajevo trenutno na revakcinaciju čeka 53.377 osoba.

Na osnovu ovih podataka, te prema planu i dinamici revakcinacije, očekuje se da će u narednih mjesec dana u potpunosti biti vakcinisano više od 48 posto punoljetnih građana Kantona Sarajevo.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, od ukupno 211 hospitaliziranih pacijenata sa Covid-19 infekcijom, njih 13,3 posto je u potpunosti vakcinisano, a 86,7 pacijenata posto nisu vakcinisani.

U prilogu je cjelovit izvještaj Zavoda za javno zdravstvo KS.