U subotu 12. juna 2021. godine vakcinacijom rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja započeo je proces imunizacije uposlenica i uposlenika Sarajevskog univerziteta koji su se odlučili za vakcinaciju u Srbiji, odnosno u Novom Pazaru. Na online anektu, koja je završena 8. juna, pozitivno je odgovorilo približno 500 uposlenika, odnosno jedna trećina nastavnog i saradničkog kadra Univerziteta u Sarajevu.

Zvaničan dogovor o procesu imunizacije uposlenica i uposlenika Univerziteta u Sarajevu postignut je 12. juna tokom susreta prof. dr. Rifata Škrijelja, rektora Univerzitet u Sarajevu s predsjednicom Skupštine dr. Anelom Halilović Šemsović i direktorom Zavoda za javno zdravlje primarijusom dr. Šefadilom Spahićem u Zavodu za javno zdravlje u Novom Pazaru. Domaćin rektoru Škrijelju bio je i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac.

Realizacija vakcinacije uposlenica i uposlenika Univerziteta u Sarajevu odvijat će se pod nadzorom primarijusa dr. Šefadila Spahića, a zahvaljujući saradnji s Gradom Novim Pazarom, Domom zdravlja i Zavodom za javno zdravlje.

Preciznije informacije o periodu i načinu vakcinacije dostavljeni su na e-mail adrese uposlenica i uposlenika UNSA upisane prilikom ispunjavanja ankete/poziva za vakcinaciju. 

Ivor: Univerzitet u Sarajevu