Nakon što je Vojska Republike Srpske (VRS) ušla u zaštićenu zonu Srebrenice i počinila genocid nad bošnjačkim civilima, u julu 1995. godine, Bošnjaci koji su tada živjeli u italijanskom gradu Piacenza organizirali su Marš mira za Srebrenicu. Marš je organiziran s ciljem animiranja javnosti u Italiji o događajima u Bosni i Hercegovini.

U ovom gradu je još 1993. godine osnovano “Udruženje građanja BiH u Piacenzi”, koje je bilo pokretač različitih projekata za svoje sunarodnjake u domovini.

Arnel Nasić, kordinator Mreže mladih Piacenza ističe da je ovo bio izuzetno bitan događaj za našu zajednicu, o kojem se u javnosti veoma malo zna.

“Tadašnji generalni konzul Republike Bosne i Hercegovine, rahmetli Muhamed Kreševljaković, bio je upoznat sa radom našeg udruženja koje je osnovano ratne 1993. godine. Prema sjećanju moga oca Almira, koji je bio predsjednik ovog udruženja, konzul Kreševljaković je više puta dolazio u naš grad. Kad se saznalo za pad Srebrenice, bosansko udruženje u saradnji sa sindikatima Cgil, Cisl i Uil,  Caritas-om i sa udruženjem Arci, odlučili su organizovati manifestaciju za mir u Bosni i Hercegovini. U to vrijeme u Piacenzi bila je u posjeti delegacija zeničkog okruga, sa predsjednikom Hasibom Hodžicem i mnogim drugim", priča Nasić.

Kako kaže, o bitnosti samog događaja koji je odjeknuo u italijanskoj javnosti govori i veliki broj učesnika. Osim bošnjačke zajednice, na manifestaciji posvećenoj Srebrenici učestvovali su predstavnici gradskih vlasti Piacenze, aktivisti iz nevladinog sektora, kao i vjerski službenici.

"Na manifestaciji su učestvovale sve glavne institucije ovog grada, od gradonačelnika i njegovog tima do glavnih vjerskih službenika. Građani Piacenze su bili dobro upoznati, od početka rata, sa situacijom u Bosni i Hercegovini, i zahvaljući tome odaziv je bio veliki na ovom tada za nas veoma važnom događaju. Ovo je bio izuzetno važan događaj koji je poslao poruku javnosti u Italiji o onome što se dešava Bošnjacima u Srebrenici, ali i ostatku Bosne i Hercegovine, konstatirao je na kraju u razgovoru za Stav Nasić.