Sve više bezgotovinsko društvo navelo je banke da smanje svoje gotovinske usluge, saopštio je sindikat, ostavljajući tako mali potencijalni plijen za pljačkaše.

“Ovo je nevjerovatno. Svaki put kada se dogodi pljačka, to je ekstremno opterećenje za zaposlene koji su uključeni”, rekao je Steen Lund Olsen, potpredsjednik sindikata Finansforbundet.

"Ne možete shvatiti kakav je emocionalni uticaj ako to sami niste iskusili", dodao je.

Sindikat je saopštio da je 2000. godine bila 221 pljačka banaka, a broj se polako smanjivao na manje od 10 godišnje od 2017.

Danska centralna banka izvijestila je u martu prošle godine da je upotreba gotovine pala sa 23 posto plaćanja u 2017. na 12 posto u 2021.

Pandemija Covida ubrzala je napuštanje gotovine, saopštila je banka.

Sindikat finansijskih radnika je primijetio da, iako su pljačke postale rijetkost, "mnogi zaposleni u bankama koje su opljačkane nastavljaju da se bore s posljedicama". Neki još pate od simptoma kao što su “anksioznost, tuga, razdražljivost, nemir i nesanica”.