“Tačno je da sam posredovao u sastanku između Aleksandra Vučića, tada premijera Srbije i Denisa Zvizdića i Safeta Softića, visokih funkcionera Stranke demokratske akcije. 

Namjera mi je bila da čin pokretanja revizije presude pred Međunarodnim sudom pravde u slučaju Bosna i Hercegovina protiv Srbije, ne bude razlog za nove tenzije u odnosima dviju država”, rekao je za politicki.ba Rasim Ljajić, tadašnji jedan od potpredsjednika Vlade Srbije. 

Nakon što su Zvizdić i Softić uputili demantij u kome su naveli da je inicijativa za sastanak došla “neformalnim kanalima od strane jednog ministra iz tadašnje vlade”, pozvali smo Ljajića i upitali ga je li on predložio susret.

"Bilo je tako kako su Zvizdić i Softić napisali. 

I moja je namjera bila da, nakon pokretanja revizije tužbe, ne dođe do novih tenzija u odnosima između dvije države, koliko je to moguće. Predložio sam susret i obje strane su prihvatile. I moja, kao i namjera obje strane bila je čista. Ne znam koliko smo, na kraju uspjeli u tome, ali je vrijedilo pokušati.

Zato smatram da nema mjesta drugačijim interpretacijama od ove", rekao nam je kratko Ljajić.