Iz Državne komisije za saradnju s UNESCO-om podsjećaju kako je osnovni preduslov da neki lokalitet bude nominovan za upis na Listu svjetske baštine da bude pod najvišim stepenom zaštite u zemlji koja ga kandiduje.

Iz Komisije navode nekoliko dobara Bosne i Hercegovine za koja se očekuje upis na Listu svjetske baštine.

Jedno od najatraktivnijih prirodnih dobara je pećina Vjetrenica za koju je nominacioni fajl za upis na Listu svjetske baštine dostavljen Centru za svjetsku baštinu 2021. godine, te potom ponovo početkom 2022. godine.

U oba slučaja Centar za svjetsku baštinu je utvrdio da je nominacioni fajl tehnički nepotpun, te je uz komentare vraćen na doradu. Nadležne institucije rade na dopuni/doradi tog fajla, te ukoliko te aktivnosti budu završene na adekvatan način, fajl će biti ponovo dostavljen UNESCO-u u narednom ciklusu.

Komisija je također još 2017. godine podržala inicijativu Nacionalnog parka Una za upis Martinbrodskih slapova i Štrbačkog buka na Tentativnu listu BiH.

Prašuma Perućica je upisana na Tentativnu listu BiH 2017. godine. Također je Ministarstvo civilnih poslova BiH u decembru 2021. dalo podršku Općini Jajce za predstojeće aktivnosti na pripremi nominacije za upis Jajca na Listu svjetske baštine UNESCO-a. 

Trenutno se aktivno radi na pripremi nominacija Pećine Vjetrenica te Martinbrodskih slapova.

Kada je riječ o nominaciji nematerijalne baštine, razmatranje za upis na UNESCO-ove relevantne liste je ograničen na jednu nominaciju u dvije godine.

Kao naredna nominacija uime BiH, UNESCO-u je već dostavljena nominacija Sevdalinke za upis na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, a koja neće biti razmatrana za upis prije 2024. godine.

Iz Državne komisije za saradnju s UNESCO-om napominju da ukoliko neke od navedenih nominacija budu vraćene na doradu, to će prolongirati spomenutu vremensku liniju za još godinu ili dvije, te je u ovom trenutku suviše rano govoriti o sljedećoj nominaciji i kada bi ona bila na redu za eventualni upis.