Možda nam je za sada nepoznata pojava trudnih muškaraca, ali kako je krenulo s trenutnom vlasti u Kantonu Sarajevu, pitanje je trenutka kada će se intenzivirati rasprava o usvajanju djece od strane gej parova. Upravo zahvaljujući vlasti Kantona Sarajevo, svake godine podržava se LGBTI parada, gdje učesnici zvižde na ezan, zatim se organizuju performansi gdje se “siluje” lubenica, urinira po ljudima, gdje goli muškarac izvode “umjetnost” pred maloljetnicima. Ove godine LGBTI povorci prisustvovao je i premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, koji je tada za medije rekao da će „u narednim godinama pobijediti tolerancija“. A šta sve ta “tolerancija” u svijetu LGBTI populacije predstavlja, vidimo i iz primjera u drugim državama.

Često se zapadne zemlje nameću kao glavni inicijatori zaštite dječijih prava, a muslimanske države ili porodice budu kritizirane zbog navodnog nepoštivanja istih. Sve je ovo još više izraženo kroz LGBTI populaciju i njihovu takozvanu borbu za prava i slobodu, gdje se ustvari najviše koriste i zloupotrebljavaju upravo djeca. Pa je tako za mnoge evropske države dječije pravo da sa svojih pet ili šest godina odluči da nije dječak iako je tako rođeno, već je djevojčica ili obrnuto. Kroz nametanje LGBTI agenda djeca su sa svojih šest godina navodno psihički spremna „odlučiti“ jesu li dječak ili djevojčica, te promijeniti svoj spol. Često takva djeca budu hvaljena kao heroji, pa postaju ikone popularnih TV emisija, glavna lica za reklame svjetskih marki ili se potiče snimanje serija o mijenjanju spola, uzimanju hormona, operacijama itd.

S druge strane, ista će mašinerija tvrditi da djevojčice u muslimanskim porodicama sa svojih deset ili petnaest godina nisu spremne da same donesu odluku da li će nositi hidžab. Pa se tako susrećemo u pojedini zemljama sa zabranama nošenja hidžaba u školama i slično. Doduše, kada je u pitanju hidžab kao islamsko pravilo za žene, određene zemlje zabrane proširuju i na odrasle osobe.

Član 20. Konvencije u pravima djeteta kaže sljedeće:

“1. Dijete privremeno ili stalno lišeno svog porodičnog okruženja, ili ono koje zbog vlastitih najboljih interesa ne može ostati u tom okruženju, imat će pravo na posebnu zaštitu i pomoć koju će pružiti država.

  1. Države-potpisnice će u skladu sa svojim nacionalnim zakonima obezbijediti alternativnu brigu za takvo dijete.
  2. Takva briga može uključiti, pored ostalog, davanje na brigu, kafalu u islamskom zakonu, usvajanje, ili, ako je potrebno, smještanje u odgovarajuće institucije za brigu o djeci. Kada se budu razmatrala rješenja, dužna pažnja bit će posvećena poželjnosti kontinuiteta u dječijem podizanju, kao i dječijem etničkom, vjerskom, kulturnom i lingvističkom porijeklu.”

Ukratko, kada je u pitanju usvajanje djece od druge porodice ili državnih institucija, Konvencija kaže da će se tada pažnja posvetiti dječijem etničkom, vjerskom, kulturnom i lingvističkom porijeklu.

No, Konvencija o pravima djeteta očigledno ne važi kada je u pitanju LGBTI populacija. Naime, početkom ovog mjeseca u Švedskoj je sudskom odlukom djevojčica iz muslimanske migrantske porodice data na usvajanje gej paru. Djevojčica Merjem, koju je Švedska socijalna služba odvojila od porodice, ima pet godina i sada ima dva oca: Johna i Johana. Ovaj LGBTI par, koji je već prije usvojio još jednu djevojčicu, na svojim društvenim mrežama objavljuje fotografije s djecom. Oni su također izjavili da ih djevojčice obojicu zovu “ocem”, što je izazvalo i velike reakcije muslimanskih porodica u Švedskoj.

Prava djeteta zahtijevaju da, ukoliko je dijete iz muslimanske porodice, ima pravo na očuvanje svoje vjere i tradicije. Član 27. također kaže da dijete ima pravo na “životni standard koji odgovara djetetovom fizičkom, mentalnom, duhovnom, moralnom i društvenom razvitku”. Međutim, u ovom slučaju zanemaruju se dječija prava kako bi se ispoštovala “prava” LGBTI parova.

Slučaj iz Švedske nije jedini. U Njemačkoj je prije nekoliko mjeseci od muslimanske porodice oduzeta beba i data LGBTI porodici. Beba je oduzeta uz obrazloženje da ima smetnje u razvoju, te da majka ima psihički poremećaj. Porodica desetomjesečnog Emira, porijeklom iz Republike Türkiye, iako je tražila da dijete bude dato muslimanskoj porodici, to nije ispoštovano, te je Emira usvojio gej par. I ovakvih slučajeva je mnogo, kako onih za koje se čulo, tako i onih koji nisu nikada objavljeni.

Osim što se ne poštuju dječija prava koja su data prema Konvenciji, isto tako, toj djeci se oduzima pravo majke. Majka u životu jednog djeteta je glavna figura, odnosno ništa ne može zamijeniti majčin instinkt, zagrljaj, osjećaj sigurnosti koji stvara kod djeteta i sve ostalo što jedna majka pruža djetetu. Djetetu, koje biva dato na usvajanje jednom gej paru, odnosno paru koji čine “dva oca”, uskraćuje se doživotno pravo majke. Bez njegovog pitanja i pristanka oduzima mu se glavna ličnost njegovog života. Čak i kada je potrebno da se usvoji jedno dijete, onda bi to trebale biti porodice gdje postoji figura majke i oca. U ovom slučaju, bez prava odabira dijete je primorano da prihvati život s “dva oca” i odrasta drugačije nego što bi samo izabralo. Govoriti o uskraćivanju tih prava je pod teretom cenzure.

Isti je slučaj i kada dijete usvoje “dvije majke”. I tada se oduzima djetetu figura oca, koja je bitna koliko i figura majke u dječijem odrastanju. Zbog toga je naprimjer u Mađarskoj prije dvije godine donesen zakon da dijete mogu usvojiti porodice gdje je “majka žensko, a otac muškarac”.

Uporno se tvrdi da je LGBTI normalna i prirodna pojava, te da trebaju imati istu slobodu kao i svi drugi, iako se njihova sloboda ponekad nameće i teškom represijom. Uživaju slobodu u tolikoj mjeri da vrijeđaju i vjerska obilježja do te mjere da izrađuju makete Kabe u duginim bojama i slične provokacije. Međutim, ukoliko je takav odnos prirodan, onda bi trebali sami rađati djecu a ne da ih usvajaju ili da im djecu rađaju surogat majke.

Govoriti o neprirodnosti ovakvih pojava, koje se pojavljuju u sve neobičnijim spolnim kombinacijama, opterećeno je represijom koja nam palicom prijeti ako se LGBTI zajednica može naći uvrijeđenom. Prava djece za to vrijeme izlaze iz svih okvira do sada poznatih konvencija.