Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije, u ovoj je zemlji u posljednja dva mjeseca umrlo 25.698 osoba. To je za 9.781 više nego što ih je umrlo u 2019. godini, u godini prije pandemije. U istom periodu – u septembru i oktobru 2021. godine – u Srbiji je prijavljeno 2.648 smrtnih slučajeva od COVID-a. Dakle, razlika od čak 7.307 mrtvih pripisana je nekim drugim uzrocima.

To je samo nastavak laži koje vlasti plasiraju u vezi sa smrtnošću od COVID-a u ovoj zemlji od samog početka pandemije. Prema podacima worldmetera, koje preuzima sa zvaničnih stranica Vlade Republike Srbije, u Srbiji je od početka pandemije do kraja oktobra umrlo 9.955. osoba.

Od početka marta 2020. do oktobra 2021. godine u Srbiji je smrtnost u odnosu na višegodišnji prijepandemijski prosjek porasla za 38.839. Dakle, za četiri puta.

Drugim riječima, vlasti u Srbiji skrivaju od javnosti stvarne brojeve žrtava pandemija koje su višestruke veće, za nekoliko desetaka hiljada, od zvaničnih.

Srbija je, na osnovu ovih brojeva, nakon Perua, država s uvjerljivo najvećom stopom smrtnosti na svijetu.