Irska je, u smislu bruto duga opće vlade, zabilježila rast od samo 0,4 procentnih poena od kraja 2019. do kraja 2021. Španija se, s druge strane, sada nalazi na prvom mjestu po rastu javnog duga sa 26,3 procenata.

Brojke, koje je prikupio Ured za nacionalnu statistiku Ujedinjenog Kraljevstva, otkrivaju povećanje od 12,9 poena u svim zemljama EU. Velika Britanija je zabilježila promjenu od 18,8 bodova. Dug vlade Ujedinjenog Kraljevstva sada premašuje njen BDP - 103,7 posto - i predstavlja najvišu stopu od Drugoh svjetskog rata, daleko premašujući čak i nivoe viđene kao rezultat finansijske krize 2008. koja je dostigla vrhunac u 2014/15. Kada je dug iznosio 84,9 posto BDP-a, piše Statista.

Vanjski dug Bosne i Hercegovine u vremenu pandemije, prema podacima Ministarstva finansija i trezora BiH, porastao je sa 8,1 milijardu maraka na kraju 2019. godine na 9,6 milijardi maraka n kraju 2021. Godine, što je rast od 18 posto. No, Bosna i Hercegovina je idalje u relativno dobroj situaciji u pogledu odnosa vanjskog duga i BDP-a. Na početku pandemije vanjski dug je iznosio 22,5 posto BDP-a Bosne i Hercegovine, dok je na kraju 2021. godine iznosio 26,5 posto.