„Grandiozno je naše neznanje o nama i to je, doista, tako. Naša povijest, nažalost, pisana je od naših dušmana onako kako su je oni vidjeli i mi nikada nismo imali priliku, do unazad nekoliko godina, da se upoznamo sa onim što se zaista dešavalo. Namjerno govorim povijesti jer povijest je istina, ovi su pisali istoriju i lagali mlade generacije, lagali su sve nas kroz svoj opus laži. Sada je prilika da iznesemo fakte šta se zaista dešavalo u našoj povijesti, pa i ovoj bližoj povijesti od 1992. do 1995. Naš najveći problem je samopoštovanje. Mi moramo imati veće smaopoštovanje za ono što smo uradili, a sve to smo uradili uz Božiju pomoć i uz bosanskog čovjeka. Ima jedna pjesma 'ja sam vojnik bosanski, ja sam vojnik najbolji'. Moramo se time ponositi i isticati te vrijednosti jer ova misija koju smo imali od 1992. do 1995. je bila nemoguća, a mi smo je, uz Božiju pomoć, ostvarili“, govorio je jednom prilikom general Sakib Mahmuljin.