Nije iznenađujuće da je najvažniji aspekt za zdravu ravnotežu između posla i privatnog života količina vremena koje ljudi provode na poslu, koliko ljudi radi veoma dugo i koliko vremena ostaje za slobodne aktivnosti.

Autori Indeksa boljeg života napominju da "dokazi sugeriraju da dugo radno vrijeme može ugroziti lično zdravlje, ugroziti sigurnost i povećati stres".Najviše vremena za slobodne aktivnosti i lične stvari u istraživanju imali su zaposleni Italijani, dok je samo 3 posto zaposlenih u zemlji radilo veoma dugo (50 i više sati sedmično). Za usporedbu, 10,4 posto američkih zaposlenika radilo je veoma dugo, zbog čega su Sjedinjene Američke Države rangirane mnogo niže (29. od 41 zemlje u konkurenciji).

Sjedinjene Američke Države se stoga pojavljuje na grafikonu koji pokriva zemlje s najgorim odnosom između posla i privatnog života, gdje se nalaze na 13. mjestu.

(Izvor: Statista)