Prema Irskom državnom statističkom uredu, Republika Irska dosegla je najveći broj stanovnka još od 1851. godine, kada je u ovoj zemlji živjelo 6,6 miliona ljudi. 

Trenutno u Republici Irskoj živi nešto više od pet miliona stanovnika.

Od 1851. godine, kada je u Irskoj vladala glad, počelo je masovno iseljavanje, koje je vrhunac doseglo tokom 1961. godine. Tada je u Republici Irskoj živjelo samo 2,8 miliona stanovnika. 

Migrantski procesi u Irskoj nastavljeni su većinom i tokom ostatka dvadesetog stoljeća, ali u nešto manjoj mjeri, što je rezultiralo postepenim povećanjem broja stanovnika. 

Od 2007. godine započela je migracija u kontra smjeru, a interesantno je to da se Irci iz dijaspore počinju vraćati u zemlju svoga rođenja, odnosno u zemljus vojih predaka. Naravno, zabilježeno je useljavanje i velikog broja ekonomskih migranta, od čega je znatan broj Poljaka i Hrvata. 

Povećanja broja stanovika u Republici Irskoj veže za atraktivnost života u ovoj zemlji. Prema zvanična informacijama, od aprila 2020. do aprila 2021. godine u Irsku je uselilo približno 65.000 stanovnika, od čega je čak 50 posto onih koji se iz dijasporu vraćaju u svoju domovinu. 

Većina doseljenika odlučuje se za življenje u glavnom gradu Dublinu, ali su sve više atrkativni i drugi gradovi, od kojih se u prvom redu izdvaja Cork.