Potrošačke cijene u novembru 2022. godine, u prosjeku su pale za 0,1 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Posmatrano po sektorima lične potrošnje, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće poskupjeli su za 1,7 posto, Hrana i bezalkoholna pića i Ostala dobra i usluge za po 0,9 posto, Zdravstvo za 0,4 posto, Komunikacije, Rekreacija i kultura i obrazovanje za po 0,2 posto.

Cijene su pale u sektorima Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 3,3 posto, Prijevoz za 0,4 posto, Alkoholna pića i duhan i Odjeća i obuća za po 0,2 posto.

U odjeljku Restorani i hoteli cijene se u prosjeku nisu mijenjale.

U novembru ove godine, u odnosu na novembar 2021, cijene su ukupno porasle za 17,6 posto, što predstavlja godišnju inflaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ipak, ovaj broj sakriva podatke po sektorima, među kojima su Hrana i bezalkoholna pića imali godišnji rast od 25 posto. Drugim riječima, za stotinu maraka moglo se u dućanu s hranom u novembru ove godine kupiti četvrtinu manje proizvoda nego u novembru 2021. S druge strane, odjeća i obuća pojeftinili su za 7,5 posto.

Činjenica da su prosječne plaće u istom periodu porasle za približno 14 posto pokazuje da je ukupna kupovna moć u odnosu na prošlu godinu u prosjeku “realno niža” za približno 4 posto. Odnosno, ako ukrstimo rast cijena i rast plaća, dobit ćemo pomalo neobične podatke o tome šta je “realno poskupjelo”, a šta je “realno pojeftinilo”.

U odnosu na novembar prošle godine “realno“ su, gledano po sektorima, poskupjeli Hrana, Najamnina, Održavanje i popravka stanova, Električna energija plin i drugi energenti, Dobra i usluge za redovno održavanje kuće, Upotreba prijevoznih sredstava, Knjige, novine i pisaći pribor, Paket aranžmani, Lična higijena te Ostala dobra za rekreaciju, vrt i kućni ljubimci. Sve je ostalo “realno pojeftinilo”, uključujući Bezalkoholna pića, Alkoholna pića, Duhan, Odjeću, Obuću, Vodosnabdijevanje, Namještaj, Kućanske aparate, Medicinske proizvode, Bolničke usluge, Prijevozna sredstva, Komunikacije, Usluge smještaja, Usluge rekreacije i kulture itd.