Kada bismo ljudima postavili jednostavno pitanje “šta je to pjesnik?”, dobili bismo zasigurno brojne različite odgovore. Da li je to samo osoba koja stvara i piše poeziju ili je nešto više?

Odgovor na ovo pitanje pokušali su dati mnogi “obični” i “umni” ljudi. Najljepši je, po mnogima, dao Platon, rekavši da na dodir ljubavi svi ljudi postaju pjesnici. Ljubav prema nekom ili nečem inspirira čovjeka da od riječi skladaju najljepše stihove o voljenoj osobi, zavičaju ili nekom događaju. Pjesnici stihovima žele iskazati svoja osjećanja, želje i namjere, da pridobiju ljubav voljene osobe, da pjesmom ovjekovječe neko doba ili neki događaj. Među poetama su i oni koji žele samo jedno: da izazovu osmijeh, probude radost i podstaknu maštu. To su dječiji pjesnici.

Dječije pjesme mogu nositi snažne emocije i poruke jednako kao i pjesme namijenjene odraslim i zato se nerijetko naglašava da one nisu nimalo manje vrijedne od drugih.

Ipak, dječiji se pjesnici razlikuju od ostalih. Njihova inspiracija jesu djeca, a nagrada dječiji smijeh i radost. Takav je i dječiji pjesnik iz Gračanice Fikret Ahmetbašić. Pisati za djecu za njega je uzvišena misija jer je dječiji život poput lista papira na kojem svako ostavlja bilješku. Tako i ovaj pjesnik na dječiju dušu, na taj čisti komad papira, ostavlja zapis koji će ih u zrelo doba motivirati da streme svemu što je lijepo i pozitivno, kakva je, uostalom, i dječija duša.

Ahmetbašić je ove godine objavio svoju šestu samostalnu zbirku pjesama za djecu pod nazivom Slast zelenih trešanja. Zbog pandemije izazvane virusom korona, zbirka nije zvanično predstavljena, iako se za njenu štampu pobrinula izdavačka kuća “Bosanska riječ” iz Tuzle. Glavni urednik knjige znameniti je bosanskohercegovački dječiji pisac Šimo Ešić, a recenzenti su bili profesori književnosti dr. sci. Senad Čeliković i prof. Alma Bajrektarević, koji su za Ahmetbašićevu novu zbirku imali samo riječi hvale.

“Osim što u svojim pjesmama u djeci nastoji potaknuti i probuditi plemenita osjećanja i osobine, Ahmetbašićeve pjesme pune su i zdravog, dječijeg humora, koji zabavlja, ali istovremeno i savjetuje i podučava”, izjavio je Čeliković.

Ahmetbašićeve dječije pjesme odgojnog su karaktera, a pomažu djeci da izrastu u dobre i lijepo odgojene ljude. Njegove pjesme ispunjene su porukama kojima djecu uči da budu iskreni prijatelji, da poštuju roditelje i starije, kao i to da vole i štite prirodu. Jedan od glavnih motiva u poeziji Fikreta Ahmetbašića jeste, kako tvrdi Čeliković, škola. “Kroz skoro sve njegove pjesme provlači se motiv škole i školskih dana. On djecu prati od prvog susreta sa školom, od prvog dana kada ih dovedu roditelji, djedovi ili nene. Neki od njih će lakše, a neki teže savladavati školsko gradivo, ali će ipak, na kraju, svi znati ono što je, čini se, po pjesnikovom mišljenju najvažnije – čitati i pisati.”

Na kraju recenzije Čeliković konstatira: “U cjelini gledano, po bogatstvu pjesničkog izraza, jednostavnosti i pitkosti stila, raznovrsnosti tematskog spektra pjesama, po mjeri pozitivnog humora i optimizma prožetog pozitivnim životnim vrijednostima, ova zbirka pjesama, koju Fikret Ahmetbašić poklanja svojim malim-velikim prijateljima, zaslužuje da dođe u dječije ruke, ali i da pronađe svoje mjesto u nekim budućim antologijama bosanskohercegovačke i svjetske dječije književnosti, kao i u osnovnoškolskim udžbenicima maternjeg jezika i književnosti.”

Alma Bajrektarević, profesor književnosti i recenzent najnovije zbirke Ahmetbašićevih pjesama za djecu, ističe da njegove pjesme i odraslog čitaoca vraćaju u dane djetinjstva i uspostavljaju nevidljivu vezu čitaoca s njegovim djetinjstvom. “Kad pomislimo da smo izgubili dijete u sebi i da ne možemo više pronaći čovjeka koji je zadržao čar dječijih snova, tad se sretnemo s pjesmama Fikreta Ahmetbašića koje nas vrate u dane djetinjstva, snova i mašte, te nas uvjere da je sve moguće, da ipak postoji neko ko uvijek govori dječijim jezikom. Da li je Fikretova neraskidiva veza s djetinjstvom uzrok višegodišnjeg rada u školi, te taj bliski susret sa svime što je vezano za školu i učenike prenosi i u svoju šestu po redu knjigu Slast zelenih trešanja može biti jedan od odgovora”, izjavila je Bajrektarević.

O Fikretu Ahmetbašiću

Fikret Ahmetbašić rodio se 9. aprila 1957. godine u Džakulama, općina Gračanica. Radio je u Osnovnoj školi “Džakule” u Džakulama. Piše prozu i poeziju za djecu i odrasle. Radove objavljuje u časopisima, zbornicima, listovima, te u štampi za djecu i odrasle u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Član je i aktivista više humanitarnih organizacija, a aktivan je i u BZK “Preporod” u Gračanici i Doboj-Istoku. Zastupljen je u zbornicima “Naša riječ” Kluba pisaca “August Šenoa” iz Zagreba. Bavi se i etnološkim istraživanjima, a radove iz etnologije objavljuje u Gračaničkom glasniku, časopisu za kulturnu historiju. Do sada je objavio pet zbirki – četiri zbirke pjesama i jednu zbirku kratkih priča za djecu: Nišani Bosne – antiratne pjesme (“Grin”, Gračanica, 1993), Na talasu djetinjstva – pjesme za djecu (“Grin”, Gračanica, 1995), Tragom bosih tabančića – priče za djecu (“On time”, Sarajevo 1998), Uloge kratkotrajnih krugova – pjesme (BKZ “Preporod” Gračanica, 2007) i Šumski prijatelji – pjesme za djecu (“Bosanska riječ”, Tuzla, 2012).